Ładowanie...
odszkodowanie po wypadku
STRONA GŁÓWNA2018-10-20T20:07:19+00:00

ODSZKODOWANIA PO WYPADKACH – ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELI

zadośćuczynienie po wypadku drogowym

ODSZKODOWANIA ZA OBRAŻENIA CIAŁA W WYPADKU

Jeżeli byłeś poszkodowanym jako kierowca, pieszy, pasażer pojazdu, rowerzysta należy Ci się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz zwrot wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów. Z nami uzyskasz wysokie odszkodowanie.

odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych – m.in. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Pomagamy uzyskać wysokie odszkodowania.

odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

O odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie rolnym można się ubiegać po śmierci osoby bliskiej lub jeżeli poszkodowany doznał obrażeń ciała. Osobom bliskim przysługuje m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.  

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Miałeś wypadek ! Doznałeś obrażeń ciała ! Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku !

Miałeś kolizję, skradziono Twój samochód !

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY lub ZADZWOŃ.

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE – ODSZKODOWANIA AUTOCASCO  i OC

odszkodowania autocasco

ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIE POJAZDU

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia autocasco oraz odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu, szkodę całkowitą, kradzież części,  utratę wartości rynkowej pojazdu po szkodzie.

ODSZKODOWANIA ZA KRADZIEŻ POJAZDU

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za kradzież pojazdu z ubezpieczenia autocasco. Jeżeli dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania lub zaniżono wartość pojazdu – zgłoś się do naszej kancelarii.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Osoba poszkodowana w wypadku jako pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, pociąg) może się ubiegać o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z naszą pomocą uzyskasz wysokie odszkodowanie.

Zapewniamy bezpłatną analizę Twojej sprawy. Nie pobieramy żadnych zaliczek.

Nasze wynagrodzenie to prowizja płatna po uzyskaniu odszkodowania.

Prowadzimy sprawy polubownie i na drodze sądowej.

Nie uzyskamy odszkodowania, nie pobieramy żadnych opłat.

ODSZKODOWANIA MAJĄTKOWE

Odszkodowania mieszkaniowe, za szkody w transporcie, z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Miałeś pożar lub zalanie, kradzież lub inne zdarzenie losowe. Twoje mienie uległo zniszczeniu. Ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania majątkowego.

odszkodowanie po wypadku drogowym

KOSZTY LECZENIA PO WYPADKU DROGOWYM

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię sąd zasądził prawie 60 tys. zł. tytułem zwrotu kosztów operacji. Polubownie ubezpieczyciel nie wypłacił żadnej kwoty. Sąd stwierdził, że poniesione koszty leczenie są należne  są w całości do zwrotu przez ubezpieczyciela.

Częste pytania:

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.
0%
SKUTECZNOŚĆ PONAD
0MLN
NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE
0
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW