ODSZKODOWANIA PO WYPADKACH DROGOWYCH

odszkodowania za obrażenia ciała

ODSZKODOWANIA ZA OBRAŻENIA CIAŁA PO WYPADKU

Jeżeli byłeś poszkodowanym jako kierowca, pieszy, pasażer pojazdu, rowerzysta należy Ci się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz zwrot wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów. Z nami uzyskasz wysokie odszkodowanie. Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych to nasza specjalność.

odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych – m.in. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Pomagamy uzyskać wysokie odszkodowania.

odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Osoba poszkodowana w wypadku jako pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj,