DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH DROGOWYCH

odszkodowania za obrażenia ciała

ODSZKODOWANIA ZA OBRAŻENIA CIAŁA PO WYPADKU

Jeżeli byłeś poszkodowanym jako kierowca, pieszy, pasażer pojazdu, rowerzysta należy Ci się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz zwrot wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów. Z nami uzyskasz wysokie odszkodowanie. Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych to nasza specjalność.

odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych – m.in. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Pomagamy uzyskać wysokie odszkodowania.

odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Osoba poszkodowana w wypadku jako pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, pociąg) może się ubiegać o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z naszą pomocą uzyskasz wysokie odszkodowanie. Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych od firm ubezpieczeniowych zajmujemy się od ponad 15 lat.

Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych

Miałeś wypadek ! Doznałeś obrażeń ciała ! Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku !

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Skontaktuj się z nami ! Przeanalizujemy Twoją sprawę. Bez zaliczek. Prowizję zapłacisz po uzyskaniu odszkodowania. Nie uzyskamy odszkodowania, nie pobieramy żadnych opłat.

Dochodzeniem odszkodowań po wypadkach drogowych zajmujemy się od ponad 15 lat.

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE – ODSZKODOWANIA AUTOCASCO  i OC

odszkodowania komunikacyjne

ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIE POJAZDU

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z ubezpieczenia autocasco oraz odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu, szkodę całkowitą, kradzież części,  utratę wartości rynkowej pojazdu po szkodzie.

odszkodowanie za kradzież pojazdu

ODSZKODOWANIA ZA KRADZIEŻ POJAZDU

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za kradzież pojazdu z ubezpieczenia autocasco. Jeżeli dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania lub zaniżono wartość pojazdu – zgłoś się do naszej kancelarii. W twoim imieniu wystąpimy o należne odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne.

Miałeś kolizję lub wypadek drogowy. Uszkodzono lub skradziono Twój samochód.  Ubezpieczyciel wypłacił zbyt małe odszkodowanie ? Gorzej ! Może otrzymałeś decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania !

Skontaktuj się z nami !

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Nie uzyskamy odszkodowania – nic nam nie płacisz. Nasza wiedza = Twoje odszkodowanie !

odszkodowania majątkowe

ODSZKODOWANIA MAJĄTKOWE

Odszkodowania mieszkaniowe, za szkody w transporcie, z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Miałeś pożar lub zalanie, kradzież lub inne zdarzenie losowe. Twoje mienie uległo zniszczeniu. Ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania majątkowego.

odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

O odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie rolnym można się ubiegać po śmierci osoby bliskiej lub jeżeli poszkodowany doznał obrażeń ciała. Osobom bliskim przysługuje m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.  

Częste pytania:

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.