AKTUALNOŚCI2019-04-11T14:59:42+02:00

Zadośćuczynienie za krzywdę nie tylko dla poszkodowanego.

Ciekawe wyroki|

Zadośćuczynienia za krzywdę nie tylko dla poszkodowanego! Sąd może przyznać zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. To sentencja uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego (III CZP 36/17). Takie samo stanowisko Sąd przedstawił w dwóch pozostałych uchwałach dotyczących tego [...]

Standardy zadośćuczynień za śmierć

Przepisy|

Wypłaty zadośćuczynień po śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym mogą być nawet o 30% niższe, niż te uzyskiwane obecnie w sądach. Tak będzie jeśli ustawodawcy przyjmą mniej korzystny wariant standaryzacji wypłat zaproponowany przez branżę ubezpieczeniową. Zdaniem Rzecznika Finansowego tylko przyjęcie przeciętnych wartości opartych o obiektywne i uczciwe wyroki sądów, istotnie zmniejszy liczbę [...]

Nieterminowa odpowiedź na reklamację.

Ciekawe wyroki, Przepisy|

Dnia 06.04.2018r. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, dotyczącą interpretacji art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.  Rzecznik Finansowy uważa, że jeśli podmiot rynku finansowego nie odpowie w ustawowym terminie [...]

Nawiązka do zwrotu przez Ubezpieczyciela

Ciekawe wyroki|

Nawiązka do zwrotu przez Ubezpieczyciela. Sprawca wypadku drogowego ma prawo żądać od swego ubezpieczyciela zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu na podstawie wyroku karnego. Nawiązka - wyrok sądu To sedno wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt II Ca 38/17) wydanego w sprawie Sylwestra B. Półtora roku wcześniej mężczyzna [...]

Należne zadośćuczynienie

Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Bez uszczerbku na zdrowiu też należy się zadośćuczynienie  ! Wyrokiem z dnia 14.09.2017r. Sąd w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela 7.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od grudnia 2015r. Wzrok dotyczył sprawy, jaką w imieniu naszego klienta skierowaliśmy do sądu. Podstawą powództwa było zdarzenie drogowego z dnia 26.11.2014r. z [...]

Autocasco stała suma ubezpieczenia.

Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Stała wartość pojazdu - wysokość odszkodowania ! Od kilku lat ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia lub stałą wartością pojazdu. Tak zawarta umowa, ma ubezpieczonemu gwarantować w przypadku kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej wypłatę kwoty, na jaką zawarto umowę ubezpieczenia. Niestety po szkodzie często okazuje się, że zamiast sumy ubezpieczenia, [...]

Przyczynienie do szkody = mniejsze odszkodowanie!

Ciekawe wyroki, Przepisy|

Przyczynienie do szkody to mniejsze odszkodowanie. Jeżeli osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody musi się liczyć z niższym odszkodowaniem. Taką możliwość dają przepisy kodeksu cywilnego a mianowicie art. 362  (przyczynienie do szkody), który stanowi, że: “jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do [...]

Czas na wypłatę odszkodowania

Przepisy|

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.07.1999r. sygn. III CKN 315/98 Świadczenia odszkodowawcze zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w opóźnieniu co do kwot nie objętych jego "decyzją", jeżeli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określi kwotowo swego roszczenia. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09.06.1995r. sygn. III CZP 69/95 Zakład [...]

Zadośćuczynienie po śmierci ojca

Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Zadośćuczynienie po śmierci ojca - kolejna wygrana sprawa w sądzie. Stan faktyczny: Zgłosił się do nas klient Sylwester S. z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć ojca doznaną wskutek wypadku drogowego. Jego ojciec zmarł dnia 08.07.2013r. w wieku 53 lat będąc pasażerem pojazdu. Niestety w chwili wypadku zmarły jak i [...]

Koszty leczenia do zwrotu

Odszkodowania osobowe|

Koszty leczenia do zwrotu ! Ubezpieczyciele będą zwracać osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych poniesione koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane przez NFZ. Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów wydanej w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego. Dnia 19 maja 2016r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na wniosek [...]

ODSZKODOWANIE OD PRAWNIKA

Przepisy|

Szkoda wyrządzona przed adwokata lub radcę prawnego Co można zrobić? Uważasz, że Twój adwokat lub radca prawny, poprzez niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków, przyniósł szkodę Tobie lub Twojej firmie? A może w wyniku jego działań utraciłeś jakąś korzyść, którą miałeś nadzieję uzyskać? Zgłoś się do nas! Jeśli Twoje odczucia mają uzasadnienie prawne, zrobimy [...]