BLOG

Wysokość odszkodowania za kradzież auta od Allianz.

Wysokość odszkodowania za kradzież auta od Allianz.

Jeżeli masz ubezpieczenie w Allianz i został skradziony Twój samochód to zasady ustalania wysokości odszkodowania zostały opisane w § 8 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco (dostępne na stronie Allianz),

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Jeżeli masz ubezpieczenie w Allianz i został skradziony Twój samochód to zasady ustalania wysokości odszkodowania zostały opisane w § 8 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco (dostępne na stronie Allianz), które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 180/2016 r. z dnia 13.12.2016r.

Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli nie umówiono się inaczej, w przypadku kradzieży pojazdu odszkodowanie jest należne w kwocie równej Wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody (nie większej jednakże niż suma ubezpieczenia aktualna na dzień powstania szkody). Ewentualne odszkodowanie może być pomniejszone o udział własny, pod warunkiem, że taki zapis jest w umowie ubezpieczenia. Oznacza to, że Twoje wysokość Twojego odszkodowania będzie równa wartości rynkowej pojazdu na dzień podstania kradziezy.

Ile otrzymasz odszkodowania od Allianz?

Zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 22 OWU wartość rynkowa pojazdu jest to wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji w Systemie eksperckim Info Ekspert lub Eurotax, z uwzględnieniem przewidzianych w nim korekt, w szczególności związanych z: wyposażeniem pojazdu, przebiegiem, stanem technicznym, okresem eksploatacji pojazdu, wcześniejszymi naprawami, liczbą właścicieli, sposobem jego uprzedniego użytkowania. Wartość rynkowa pojazdu brutto uwzględnia podatek VAT, wartość rynkowa pojazdu netto nie uwzględnia podatku VAT. Allianz po kradzieży pojazdy wyliczy wartość pojazd w jednym z powyższych systemów. Przy wyliczeniu wartości pojazdu Allianz uwzględni markę, model, wyposażenie, przebieg pojazdu. Ubezpieczyciel zastosuje również korekty zwiększające lub zmniejszające wartość rynkową pojazdu. Takie korekty mogą dotyczyć np. ponadnormatywnego przebiegu pojazdu, czy pojazd był zakupiony na rynku krajowym, czy tez był sprowadzony. Ważna jest również data pierwszej rejestracji. Jeżeli jest późniejsza niż 15 maja roku produkcji, Ubezpieczyciel powinien zastosować korektę dodatnią zwiększającą końcową wartość pojazdu i tym samym wysokość odszkodowania.

Jak się ustala wartość rynkową pojazdu przeczytasz w naszym artykule Szkoda całkowita z autocasco.

Ponadto jak wynika z § 8 ust. 2 jeżeli Ubezpieczający określił Sumę ubezpieczenia w wartości brutto, wówczas odszkodowanie wypłacane jest w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT. Jeżeli Suma ubezpieczenia była określona w wartości netto, odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto, tj. pomniejszonej o możliwy do odliczenia podatek VAT.

Aby otrzymać odszkodowanie od Allianz należy spełnić kilka warunków, są to:

  • wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży auta
  • przeniesienie na Allianz prawa własności do pojazdu
  • przekazanie oryginału lub wtórnika dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu
  • przekazanie oryginału dowodu własności pojazdu
  • złożenie wszystkich kompletów kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podana we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Stała wartość rynkowa – wysokość odszkodowania = suma ubezpieczenia.

Allianz w swoje ofercie umożliwia zakup ubezpieczenia wraz ze stałą sumą ubezpieczenia. Oznacza to, że za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia autocasco zawartego na okres jednego roku o opcję utrzymania Wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia. W takim przypadku odszkodowanie powinno być wypłacone w kwocie, na jaką został ubezpieczony samochód. Gdyby ubezpieczyciel kwestionował sumę ubezpieczenia i wypłacił znacznie niższe odszkodowanie niż kwota z polisy, koniecznie trzeba złożyć odwołanie. Nasza firma prowadziła już tego typu sprawy, o czym możesz przeczytać w artykule Odszkodowanie a stała suma ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco (dostępne na stronie Allianz) zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 180/2016 r. z dnia 13 grudnia 2016 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 27 stycznia 2017 r.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

Kilka lat temu miałem kolizję nie ze swojej winy. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania twierdząc, że szkoda powstała w innych okolicznościach. Sprawa była prowadzona na drodze sądowej. Biegły sądowy uznał, iż Uniqa nie ma racji, a szkoda faktycznie powstała tak jak zeznali uczestnicy kolizji. Efektem tego była zawarta ugoda w wysokości 35.000 zł. Polecam firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań i dziękuję za prowadzenie sprawy.

W dniu 01.10.2020r. został skradziony pojazd, który miałam w leasingu. Niestety w aucie prawdopodobnie zostawiłam dowód rejestracyjny i nie został dołączonych do zgłoszenia. Jak to bywa w takich przypadkach ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Po otrzymaniu decyzji zgłosiłam sprawę do firmy Hexa, która szybko i sprawnie doprowadziła do zmiany decyzji i wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd. Jestem bardzo zadowolona z obsługi i pozytywnego finału, zwłaszcza, że i tak musiałabym płacić pozostałe raty leasingu. Dziękuję i polecam.

Pragnę wyrazić swoją pozytywną opinię w zakresie współpracy z Hexa Dochodzenie Odszkodowań. Powierzona sprawa odszkodowania za uszkodzone auto przez innego kierowcę była prowadzona rzetelnie i sprawnie. Będę rekomendował firmę za fachowość i zaangażowanie w moją sprawę. Usługi kancelarii mogę polecić wszystkim szukającym sprawdzonej firmy odszkodowawczej.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE