Wysokość odszkodowania za kradzież auta od Allianz.

Jeżeli masz ubezpieczenie w Allianz i został skradziony Twój samochód to zasady ustalania wysokości odszkodowania zostały opisane w § 8 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco (dostępne na stronie Allianz), które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 180/2016 r. z dnia 13.12.2016r.

Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli nie umówiono się inaczej, w przypadku kradzieży pojazdu odszkodowanie jest należne w kwocie równej Wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody (nie większej jednakże niż suma ubezpieczenia aktualna na dzień powstania szkody). Ewentualne odszkodowanie może być pomniejszone o udział własny, pod warunkiem, że taki zapis jest w umowie ubezpieczenia. Oznacza to, że Twoje wysokość Twojego odszkodowania będzie równa wartości rynkowej pojazdu na dzień podstania kradziezy.

Ile otrzymasz odszkodowania od Allianz?

Zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 22 OWU wartość rynkowa pojazdu jest to wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji w Systemie eksperckim Info Ekspert lub Eurotax, z uwzględnieniem przewidzianych w nim korekt, w szczególności związanych z: wyposażeniem pojazdu, przebiegiem, stanem technicznym, okresem eksploatacji pojazdu, wcześniejszymi naprawami, liczbą właścicieli, sposobem jego uprzedniego użytkowania. Wartość rynkowa pojazdu brutto uwzględnia podatek VAT, wartość rynkowa pojazdu netto nie uwzględnia podatku VAT. Allianz po kradzieży pojazdy wyliczy wartość pojazd w jednym z powyższych systemów. Przy wyliczeniu wartości pojazdu Allianz uwzględni markę, model, wyposażenie, przebieg pojazdu. Ubezpieczyciel zastosuje również korekty zwiększające lub zmniejszające wartość rynkową pojazdu. Takie korekty mogą dotyczyć np. ponadnormatywnego przebiegu pojazdu, czy pojazd był zakupiony na rynku krajowym, czy tez był sprowadzony. Ważna jest również data pierwszej rejestracji. Jeżeli jest późniejsza niż 15 maja roku produkcji, Ubezpieczyciel powinien zastosować korektę dodatnią zwiększającą końcową wartość pojazdu i tym samym wysokość odszkodowania.

Jak się ustala wartość rynkową pojazdu przeczytasz w naszym artykule Szkoda całkowita z autocasco.

Ponadto jak wynika z § 8 ust. 2 jeżeli Ubezpieczający określił Sumę ubezpieczenia w wartości brutto, wówczas odszkodowanie wypłacane jest w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT. Jeżeli Suma ubezpieczenia była określona w wartości netto, odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto, tj. pomniejszonej o możliwy do odliczenia podatek VAT.

Aby otrzymać odszkodowanie od Allianz należy spełnić kilka warunków, są to:

  • wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży auta
  • przeniesienie na Allianz prawa własności do pojazdu
  • przekazanie oryginału lub wtórnika dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu
  • przekazanie oryginału dowodu własności pojazdu
  • złożenie wszystkich kompletów kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podana we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Stała wartość rynkowa – wysokość odszkodowania = suma ubezpieczenia.

Allianz w swoje ofercie umożliwia zakup ubezpieczenia wraz ze stałą sumą ubezpieczenia. Oznacza to, że za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia autocasco zawartego na okres jednego roku o opcję utrzymania Wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia. W takim przypadku odszkodowanie powinno być wypłacone w kwocie, na jaką został ubezpieczony samochód. Gdyby ubezpieczyciel kwestionował sumę ubezpieczenia i wypłacił znacznie niższe odszkodowanie niż kwota z polisy, koniecznie trzeba złożyć odwołanie. Nasza firma prowadziła już tego typu sprawy, o czym możesz przeczytać w artykule Odszkodowanie a stała suma ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco (dostępne na stronie Allianz) zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 180/2016 r. z dnia 13 grudnia 2016 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 27 stycznia 2017 r.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PODOBNE ARTYKUŁY

Poszkodowany to nie konsument !

Dnia 09.09.2015r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowany, dochodzący odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kierujący swoje...

MASZ PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM?

ZOSTAW NUMER ODDZWONIMY DO CIEBIE

REFERENCJE

Miałem ubezpieczenie ac z gwarantowaną sumą ubezpieczenia. Po szkodzie całkowitej ubezpieczyciel nie chciał uznać sumy z polisy. Obniżył wartość pojazdu o około 12 tys. Składałem odwołania, ale to nie pomagało. Dopiero działania firmy Hexa pozwoliły odzyskać pełną wartość, na jaką ubezpieczony był samochód. 

Roman

Warszawa

Polecam serdecznie firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań. Jestem ogromnie zadowolona z uzyskanej kwoty odszkodowania po szkodzie całkowitej. Bardzo dziękuje firmie Hexa za poprowadzenie sprawy na drodze sądowej. Sprawa w 100% zakończona pozytywnie.

Marcin

Płock

Jestem bardzo wdzięczna firmie Hexa za rzetelne i profesjonalne załatwienie sprawy. Dzięki pomocy firmy udało mi się odzyskać odszkodowanie za kradzież samochodu. Ubezpieczyciel pomimo kilku moich odwołań, nie był skory do wypłaty. Po wystąpieniu firmy Hexa zapłacili od razu. Wielkie podziękowania dla całej firmy.

Anna K.

Warszawa

Ubezpieczyciel po szkodzie całkowitej nie chciał wypłacić pełnej sumy ubezpieczenia, pomimo polisy z opcją auto wartość 100%. Firma Hexa załatwiła sprawę szybko i co najważniejsze pozytywnie, uzyskali dla mnie pełną sumę ubezpieczenia. Rzetelne podejście do klienta i przede wszystkim wygrana sprawa. 

Krzysztof J.

Warszawa

Polecam !!!! Moja wizyta u prawników z branży odszkodowań zakończyła się odmową przyjęcia sprawy gdyż stwierdzili, że jest nie do wygrania. Zacząłem poszukiwania pomocy w necie i tak oto trafiłem do firmy Hexa Dochodzenie Odszkodowań. Sprawa zakończona na pierwszej rozprawie na moją korzyść. 

Jacek J.

Warszawa

Jestem bardzo zadowolona z usług firmy Hexa Dochodzenie Odszkodowań, pełen profesjonalizm i super podejście do klienta. Firma ubezpieczeniowa zaniżyła mi kosztorys za uszkodzone auto. Dzięki firmie Hexa uzyskałam dodatkowe odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Szczerze polecam!

Joanna

Białobrzegi

Obsługa klientów w firmie Hexa jest na najwyższym poziomie. Ubezpieczyciel nie chciał mi wypłacić odszkodowania za kradzież samochodu. Kombinowali i przeciągali. Po zgłoszeniu sprawy do Hexa  odszkodowanie szybko zostało wypłacone. Firma dokonała również rzetelnej wyceny pojazdu i uzyskane odszkodowanie było wyższe. 

Mateusz

Radom

Dzięki Hexa otrzymałem wyższe odszkodowanie od tego co chciał wypłacić ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel po szkodzie całkowitej bardzo zaniżył wartość pojazdu, z pomocą firmy Hexa uzyskałem odszkodowanie, za które mogłem kupić nowy, podobny samochód. Serdeczne podziękowania.

Marcin

Grodzisk

Bardzo polecam. Pracownicy Hexa Dochodzenie Odszkodowań mają bardzo dużą wiedzę dotyczącą szkód kradzieżowych. Ponadto są bardzo mili i pełni empatii. Uzyskałam dodatkowe odszkodowanie po kradzieży auta w kwocie ponad 10.000 zł. w co aż nie mogłam uwierzyć. Super i dziękuję!

Ewa K.

Warka