BLOG

Zadośćuczynienie za krzywdę po wypadku drogowym – wyrok sądu.

Odszkodowania po wypadkach drogowych

Wyrokiem z dnia 14.09.2017r. Sąd w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela 7.000 zł tytułem zadośćuczynienie za krzywdę wraz z odsetkami od grudnia 2015r. Wyrok dotyczył sprawy, jaką w imieniu naszego klienta skierowaliśmy do sądu. Podstawą powództwa było zdarzenie drogowego z dnia 26.11.2014r. z udziałem naszego klienta, w wyniku którego doznał on drobnych obrażeń ciała.

Zadośćuczynienie za krzywdę – wniosek o odszkodowanie.

Sprawa została zgłoszona do Ubezpieczyciela sprawcy kolizji drogowej w maju 2015r. Jadnak Ubezpieczyciel po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym odmówił przyznania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną przez naszego klienta szkodę. Ubezpieczyciel ocenił, że nie była ona normalnym następstwem zdarzenia i tym samym brak było podstaw do uznania odpowiedzialności. Pomimo złożonego odwołania Ubezpieczyciel podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję. Sprawa we wrześniu 2015r. została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Obrażenia ciała/uszczerbek na zdrowiu – zadośćuczynienie !

Klient w chwili zdarzenia miał prawie 30 lat, a z zawody jest informatykiem. Przed wypadkiem był aktywny zawodowo i nie odczuwał żadnych dolegliwości zdrowotnych. Po zdarzeniu przez okres 3 tygodni zmuszony był nosić kołnierz ortopedyczny, nie mógł ruszać szyją, nosić ciężkich przedmiotów, pracować, miał problemy ze snem. Po zdjęciu kołnierza odczuwał ból i został skierowany na rehabilitację, która trwała około 8 miesięcy.

Zgodnie z opinią biegłego sądowego: na skutek zdarzenia u poszkodowanego doszło urazu skrętnego odcinka szyjnego kręgosłupa, nieznacznego naderwania przyczepu mięśniowego górnej powierzchni wyrostka poprzecznego po stronie prawej dolnego kręgu odcinka szyjnego.  Skutkowało to bólowym ograniczeniem zgięć i skrętu kręgosłupa oraz bólem karku. Nie doszło do uszkodzenia struktur nerwowych ani zaburzeń psychicznych. Dolegliwości te utrzymywały się prze 8 miesięcy z czego przez pierwsze 3 tygodnie istotnie ograniczały aktywność społeczną.

Zadośćuczynienie za krzywdę – odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Podstawą wnoszonego roszczenia w zakresie zadośćuczynienia stanowi art. 445 kc. zgodnie zaś z art. 19 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Jak już napisaliśmy na wstępie Ubezpieczyciel cały czas kwestionował istnienie normalnego związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zdarzeniem a urazem jakiego doznał poszkodowany. Jednakże w ocenie sądu doznany przez klienta uraz pozostawał w bezpośrednim związku przyczynowo skutkowym w związku ze zdarzeniem. Z opini biegłego sądowego wynikało, że gdyby nie wypadek komunikacyjny u poszkodowanego nie doszłoby do powstania urazu odcinka szyjnego kręgosłupa i dolegliwości bólowych. Objawy urazu pojawiły się bowiem dopiero po uderzeniu w samochód poszkodowanego przez sprawcę szkody. Wskutek czego poszkodowany uderzył głową w zagłówek pojazdu. Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do uznania że obie te okoliczności nie pozostawały ze sobą w normalnym związku przyczynowo skutkowym.

Dlatego tez sąd po stwierdzeniu zaistnienia wszystkich przesłanek określonych w treści art. 361 kc ustalił wysokość zadośćuczynienie za krzywdę na kwotę 7000 zł.

Twitter
LinkedIn
Facebook
Pinterest

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

Marian, Otwock

Z czystym sumieniem polecam firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań, jako godną zaufania. Sprawa odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku mojego syna była prowadzona rzetelnie i starannie. Na każdym etapie postępowania byłem informowany o przebiegu sprawy. Firmę Hexa polecam wszystkim potrzebującym pomocy w uzyskaniu odszkodowania.

Agata F. Otwock

Bardzo dziękuję za podjęcie się mojej sprawy dotyczącej wypadku na nieodśnieżonym chodniku. Firma Hexa za moje obrażenia ciała uzyskała satysfakcjonujące zadośćuczynienie. Otrzymałam również zwrot kosztów leczenia i utracone zarobki za okres trzech miesięcy. Jestem zadowolona ze współpracy i będę polecać firmę Hexa osobom, które mają problem z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM?
NAPISZ DO NAS!

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.