Zadośćuczynienie po śmierci rodziców – wyrok SN

2018-11-29T13:34:00+02:0017 października 2018|Ciekawe wyroki, Odszkodowania osobowe|

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców - wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r. w sprawie IV CSK 416/11 Zadośćuczynienie po śmierci rodziców przewidziane w art. 446 § 4 k.c. nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, [...]

O nieterminowej odpowiedzi na reklamację

2018-11-29T14:21:14+02:0010 października 2018|Ciekawe wyroki|

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały z 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 113/17), podjętej w składzie 3 sędziów, w której uznał, że: "W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 [...]

Odszkodowanie za części oryginalne z OC

2018-11-29T14:19:22+02:0010 października 2018|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Sąd stwierdził, że części oryginalne są należne. Powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz dopłaty odszkodowania w związku z uszkodzonym w wyniku zdarzenia drogowego pojazdem. Pozwany ubezpieczyciel, który w dacie wypadku udzielał sprawcy ochrony ubezpieczeniowej OC, wnosił o oddalenie powództwa. Ubezpieczyciel  twierdził, że należne odszkodowanie zostało już wypłacone powódce [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym

2018-10-26T17:17:41+02:0008 października 2018|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne|

Odszkodowanie za kradzież pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 05.07.2016r. zasądzający od Ubezpieczyciela na rzecz powódki kwotę 110.000 zł. jako odszkodowanie za kradzież pojazdu. Ponadto odsetki za opóźnienie od dnia 16.11.2015r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 10.517 [...]

Termin odpowiedzi na reklamację

2018-10-26T17:45:07+02:0018 czerwca 2018|Ciekawe wyroki|

Dnia 13.06.2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie sygn. akt III CZP 113/17 dotyczącą przekroczenia terminu udzielenie odpowiedzi na reklamację. Sąd Najwyższy nie podzielił prokonsumenckiego podejścia zaprezentowanego przez Rzecznika Finansowego. Na pytanie Rzecznika Finansowego, czy: "W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej [...]

Zadośćuczynienie za krzywdę dla bliskich Poszkodowanego.

2018-10-26T17:45:24+02:0028 marca 2018|Ciekawe wyroki, Przepisy|

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak wynika z trzech uchwał Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018r. Zostały wydane na wniosek trzech różnych instytucji (Rzecznik Finansowy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz skład 3 sędziów SN) Poniżej [...]

Zadośćuczynienie za krzywdę nie tylko dla poszkodowanego.

2018-10-26T17:48:46+02:0028 marca 2018|Ciekawe wyroki|

Zadośćuczynienia za krzywdę nie tylko dla poszkodowanego! Sąd może przyznać zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. To sentencja uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego (III CZP 36/17). Takie samo stanowisko Sąd przedstawił w dwóch pozostałych [...]

Nieterminowa odpowiedź na reklamację.

2018-10-26T17:45:58+02:0026 lutego 2018|Ciekawe wyroki, Przepisy|

Dnia 06.04.2018r. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, dotyczącą interpretacji art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.  Rzecznik Finansowy uważa, że jeśli podmiot rynku finansowego nie odpowie [...]

Nawiązka do zwrotu przez Ubezpieczyciela

2018-10-26T17:48:13+02:0029 stycznia 2018|Ciekawe wyroki|

Nawiązka do zwrotu przez Ubezpieczyciela. Sprawca wypadku drogowego ma prawo żądać od swego ubezpieczyciela zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu na podstawie wyroku karnego. Nawiązka - wyrok sądu To sedno wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt II Ca 38/17) wydanego w sprawie Sylwestra B. Półtora [...]