Koszty rzeczoznawcy

2018-12-05T15:51:06+02:0005 grudnia 2018|Odszkodowania komunikacyjne|

Kto zapłaci za rzeczoznawcę ? Rzecznik Finansowy występuje do Sądu Najwyższego z zapytaniem. Rzecznik Finansowy uważa, że Ubezpieczyciel powinien zwracać koszty poniesione na rzeczoznawcę. Wobec rozbieżności w wyrokach sądowych Rzecznik zwraca się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie sprawy. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczyciel, który zaniżył wypłatę z OC komunikacyjnego powinien zwracać [...]

Kradzież pojazdu z wypożyczalni.

2018-11-29T13:56:29+02:0025 listopada 2018|Odszkodowania komunikacyjne|

Odszkodowanie za kradzież pojazdu - czy za przywłaszczenie pojazdu należy się odszkodowanie z autocasco ? Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku ubezpieczenia autocasco oraz przywłaszczenia wypożyczonego pojazdu, odszkodowanie za kradzież pojazdu należy się, tak samo jak w przypadku normalnej kradzieży (sygn. akt V CNP 35/17). Kradzież pojazdu - stan [...]

Odszkodowanie za części oryginalne z OC

2018-11-29T14:19:22+02:0010 października 2018|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Sąd stwierdził, że części oryginalne są należne. Powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz dopłaty odszkodowania w związku z uszkodzonym w wyniku zdarzenia drogowego pojazdem. Pozwany ubezpieczyciel, który w dacie wypadku udzielał sprawcy ochrony ubezpieczeniowej OC, wnosił o oddalenie powództwa. Ubezpieczyciel  twierdził, że należne odszkodowanie zostało już wypłacone powódce [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym

2018-10-26T17:17:41+02:0008 października 2018|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne|

Odszkodowanie za kradzież pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 05.07.2016r. zasądzający od Ubezpieczyciela na rzecz powódki kwotę 110.000 zł. jako odszkodowanie za kradzież pojazdu. Ponadto odsetki za opóźnienie od dnia 16.11.2015r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 10.517 [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu

2018-10-26T14:14:36+02:0009 lipca 2018|Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Kradzież pojazdu - odmowa wypłaty odszkodowania. Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie kradzieży pojazdu zasądzający od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego Mariusza K. kwotę 32.000,00 zł. Zasądzono również odsetki od dnia 26.07.2014r. oraz koszty procesu w kwocie 4.027,00 zł. Stan faktyczny: Nasz klient Mariusz K. w marcu 2013r. kupił [...]

Autocasco stała suma ubezpieczenia.

2018-11-08T13:31:39+02:0014 września 2017|Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Stała wartość pojazdu - wysokość odszkodowania ! Od kilku lat ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia lub stałą wartością pojazdu. Tak zawarta umowa, ma ubezpieczonemu gwarantować w przypadku kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej wypłatę kwoty, na jaką zawarto umowę ubezpieczenia. Niestety po szkodzie często okazuje się, że [...]

Utrata wartości handlowej pojazdu

2018-10-26T17:40:06+02:0009 marca 2017|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne|

Utrata wartości handlowej pojazdu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w przypadku pokolizyjnej naprawy pojazdu składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym. Jest ogólnie wiadome, że cena pojazdu powypadkowego w przypadku jego ewentualnej sprzedaży jest około 10-20% niższa. Przy czym, co jest [...]

ROSZCZENIE REGRESOWE DO KIEROWCY

2018-10-26T17:40:23+02:0004 lutego 2017|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne|

Odszkodowania komunikacyjne - regres do kierowcy ? Przypominamy, że jeżeli wyrządziłeś szkodę w związku z ruchem pojazdu, roszczenia osób poszkodowanych będą zaspokojone z Twojej polisy OC. Jednak w pewnych przypadkach ubezpieczyciel, ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania (tzw. regres). Wynika to z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dotyczy to [...]

Koszt wynajmu pojazdu zastępczego

2018-10-26T17:40:39+02:0027 grudnia 2016|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne|

Odszkodowanie za pojazd zastępczy ! Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 76/13 z dnia 22.11.2013 r. Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 [...]

Poszkodowany to nie konsument !

2018-10-26T17:40:55+02:0011 września 2016|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne|

Uchwała Sądu Najwyższego Dnia 09.09.2015r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowany, dochodzący odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kierujący swoje roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi, nie ma przymiotu konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego [...]