Odszkodowania osobowe po wypadkach w rolnictwie lub w komunikacji miejskiej. Dochodzenie odszkodowań po wypadku drogowym, odszkodowania za obrażenia ciała lub śmierć osoby bliskiej.

Co można uzyskać po wypadku drogowym?

Na naszych drogach codziennie dochodzi do wielu wypadków drogowych, w których setka osób zostaje rannych. Każdej z tych osób należy się świadczenie odszkodowawcze od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Takie prawo gwarantuje kodeks cywilny każdej poszkodowanej osobie. O odszkodowanie po wypadku drogowym można wystąpić bezpośrednio do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,…

Czytaj dalej Co można uzyskać po wypadku drogowym?

W sądzie uzyskasz 10 razy wyższe zadośćuczynienie.

W postępowaniu sądowym możesz uzyskać wyższe zadośćuczynienie. Dlatego czasami warto zaryzykować i skierować sprawę do sądu. Nasz klient w ten sposób uzyskał 10 razy wyższe zadośćuczynienie. Ubezpieczyciel polubownie wypłacił Poszkodowanemu zadośćuczynienie jedynie w kwocie 2000 zł. natomiast sąd zasądził 20.000 zł. tytułem zadośćuczynienia. Dnia 2.02.2015 r. doszło do wypadku przy…

Czytaj dalej W sądzie uzyskasz 10 razy wyższe zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym, jako świadczenie należne osobie poszkodowanej wskutek wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) uregulowane jest w art. 445 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu należy się odpowiednia suma pieniężna tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie po wypadku…

Czytaj dalej Zadośćuczynienie po wypadku drogowym

Renta po wypadku drogowym – renta uzupełniająca.

Na skutek następstw powypadkowych poszkodowany może utracić zdolność do pracy zarobkowej. Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno okresowy jak i stały. W wypadku czasowej utraty zdolności do pracy poszkodowany może wystąpić do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o pokrycie powstałej straty w postaci utraconego zarobku. Natomiast jeżeli utrata ma…

Czytaj dalej Renta po wypadku drogowym – renta uzupełniająca.

Rzecznik Finansowy składa kolejny wniosek do Sądu Najwyższego.

Rzecznik Finansowy złożył wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego w związku z dostrzeżoną rozbieżnością w orzecznictwie. Dotyczy ona prawa do zadośćuczynienia dla bliskich osób żyjących, ale ciężko poszkodowanych np. w wypadkach komunikacyjnych czy na skutek błędu medycznego . Zdaniem Rzecznika takie prawo powinno im przysługiwać. Treść wniosku Rzecznika Finansowego do Sądu…

Czytaj dalej Rzecznik Finansowy składa kolejny wniosek do Sądu Najwyższego.

Wysokość zadośćuczynienia po wypadku

Wysokość zadośćuczynienia po wypadku drogowym.Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz uzyskać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę? Musisz wiedzieć, że na wysokość zadośćuczynienia po wypadku ma wpływ szereg czynników. Niestety przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia.  Można się w tym zakresie posługiwać…

Czytaj dalej Wysokość zadośćuczynienia po wypadku