Odszkodowanie po wypadku w komunikacji miejskiej

2019-04-11T14:43:50+02:0011 kwietnia 2019|Odszkodowania osobowe|

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej? Poszkodowany -  pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, metro)  może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia w wyniku wypadku doznanego w czasie podróży. O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej może się ubiegać z polisy OC posiadacza [...]

Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia po wypadku.

2018-12-13T15:50:47+02:0013 grudnia 2018|Odszkodowania osobowe, Przepisy|

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym. Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz uzyskać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę? Musisz wiedzieć, że na wysokość zadośćuczynienia po wypadku ma wpływ szereg czynników. Niestety przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia.  Można się w tym zakresie [...]

Stosowne odszkodowanie – o co w tym chodzi?

2018-12-13T15:59:14+02:0013 grudnia 2018|Odszkodowania osobowe|

Stosowne odszkodowanie Jest świadczeniem należnym w wypadku śmierci poszkodowanego, przysługującym najbliższym członkom rodziny, jeśli wykażą, że wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Dla wykazania tej przesłanki bardzo istotne jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po stronie najbliższych członków rodziny. Stosowne odszkodowanie powinno być odpowiednie, w pewien sposób [...]

O jakie świadczenia możesz się starać po wypadku drogowym?

2018-12-13T16:10:32+02:0013 grudnia 2018|Odszkodowania osobowe, Przepisy|

Świadczenia po wypadku drogowym Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz się ubiegać o odszkodowanie ? Nie wiesz jakie masz prawa. Przeczytaj. Osobie Poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) w następstwie doznanego rozstroju zdrowia mogą przysługiwać następujące świadczenia: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, [...]

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców – wyrok SN

2018-11-29T13:34:00+02:0017 października 2018|Ciekawe wyroki, Odszkodowania osobowe|

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców - wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r. w sprawie IV CSK 416/11 Zadośćuczynienie po śmierci rodziców przewidziane w art. 446 § 4 k.c. nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, [...]

Zadośćuczynienie po śmierci

2018-11-07T16:47:44+02:0017 października 2018|Odszkodowania osobowe|

Wysokość zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej - jak ustalić? Zgodnie z treścią art. 446 § 4 k.c. sąd może także przyznać członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Niestety, przepis ten jednak w żaden sposób nie precyzuje, jak to ma być kwota i jakie czynniki [...]

Należne zadośćuczynienie

2018-11-13T10:31:03+02:0015 października 2017|Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Bez uszczerbku na zdrowiu też należy się zadośćuczynienie  ! Wyrokiem z dnia 14.09.2017r. Sąd w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela 7.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od grudnia 2015r. Wzrok dotyczył sprawy, jaką w imieniu naszego klienta skierowaliśmy do sądu. Podstawą powództwa było zdarzenie drogowego z [...]

Zadośćuczynienie po śmierci ojca

2018-11-05T12:59:19+02:0015 lipca 2017|Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Zadośćuczynienie po śmierci ojca - kolejna wygrana sprawa w sądzie. Stan faktyczny: Zgłosił się do nas klient Sylwester S. z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć ojca doznaną wskutek wypadku drogowego. Jego ojciec zmarł dnia 08.07.2013r. w wieku 53 lat będąc pasażerem pojazdu. Niestety w chwili wypadku [...]

Koszty leczenia do zwrotu

2018-10-26T17:25:02+02:0027 czerwca 2017|Odszkodowania osobowe|

Koszty leczenia do zwrotu ! Ubezpieczyciele będą zwracać osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych poniesione koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane przez NFZ. Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów wydanej w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego. Dnia 19 maja 2016r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w [...]

RENTA NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY

2018-11-13T10:32:56+02:0025 maja 2017|Odszkodowania osobowe|

Renta po wypadku. Obrażenia ciała będące skutkiem wypadku lub trwały rozstrój zdrowia, których doznała osoba poszkodowana w znacznej części wypadków powodują po jej stronie zwiększone potrzeby. Najczęściej są to potrzeby związane z utrzymaniem jej stanu zdrowia oraz opieką nad poszkodowanym. Tego typu potrzeby oznaczają dla poszkodowanego zwiększone koszty, do [...]