Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej – co możesz uzyskać ?

Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku ? Nie otrzymałeś należnego zadośćuczynienia lub odszkodowania po śmierci osoby bliskiej? Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela! Zgłoś się do naszej kancelarii: Bezpłatnie zapoznamy się z Twoją sprawą, podejmiemy się prowadzenia sprawy bez opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz tylko po uzyskaniu odszkodowania. Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej…

Czytaj dalej Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej – co możesz uzyskać ?

Stosowne odszkodowanie – o co w tym chodzi?

Osobom, które na skutek wypadku drogowego straciły kogoś bliskiego przysługuje szereg świadczeń pieniężnych od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela. Jednym nich jest stosowne odszkodowanie, które należy się, gdy wskutek śmierci bliskiego pogorszyła się sytuacja materialna pozostałych członków rodziny. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 446 par. 3) najbliższym członkom rodziny zmarłego…

Czytaj dalej Stosowne odszkodowanie – o co w tym chodzi?

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców – wyrok SN

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców przewidziane w art. 446 § 4 k.c. nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku…

Czytaj dalej Zadośćuczynienie po śmierci rodziców – wyrok SN

Standardy zadośćuczynienia za śmierć

Standardy zadośćuczynienia - co się może wydarzyć? Wypłaty zadośćuczynień po śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym mogą być nawet o 30% niższe, niż te uzyskiwane obecnie w sądach. Tak będzie jeśli ustawodawcy przyjmą mniej korzystny wariant standaryzacji wypłat zaproponowany przez branżę ubezpieczeniową. Zdaniem Rzecznika Finansowego tylko przyjęcie przeciętnych wartości opartych…

Czytaj dalej Standardy zadośćuczynienia za śmierć

Renta po śmierci osoby bliskiej.

W przypadku śmierci osoby bliskiej, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, osoba uprawniona może się ubiegać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zapłatę renty alimentacyjnej. Wynika to a art 446 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody…

Czytaj dalej Renta po śmierci osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie za śmierć jest należne

Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że bliskim osób, które zmarły w wyniku wypadków drogowych powstałych przed dniem 03.08.2008r. należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Sąd Najwyższy wskazał, że w orzecznictwie sądów powszechnych brak jest jakichkolwiek rozbieżności w tym zakresie.  Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego o odmowie podjęcia uchwały w sprawie roszczeń o…

Czytaj dalej Zadośćuczynienie za śmierć jest należne