Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia po wypadku.

2018-12-13T15:50:47+02:0013 grudnia 2018|Odszkodowania osobowe, Przepisy|

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym. Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz uzyskać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę? Musisz wiedzieć, że na wysokość zadośćuczynienia po wypadku ma wpływ szereg czynników. Niestety przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia.  Można się w tym zakresie [...]

O jakie świadczenia możesz się starać po wypadku drogowym?

2018-12-13T16:10:32+02:0013 grudnia 2018|Odszkodowania osobowe, Przepisy|

Świadczenia po wypadku drogowym Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz się ubiegać o odszkodowanie ? Nie wiesz jakie masz prawa. Przeczytaj. Osobie Poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) w następstwie doznanego rozstroju zdrowia mogą przysługiwać następujące świadczenia: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, [...]

OC rolnika – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

2018-12-13T13:16:54+02:0013 grudnia 2018|Przepisy|

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku dochodzenia odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, może się zdarzyć, ze ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Do takich przypadków należy zaliczyć szkody: w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym [...]

Zadośćuczynienie za krzywdę dla bliskich Poszkodowanego.

2018-10-26T17:45:24+02:0028 marca 2018|Ciekawe wyroki, Przepisy|

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak wynika z trzech uchwał Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018r. Zostały wydane na wniosek trzech różnych instytucji (Rzecznik Finansowy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz skład 3 sędziów SN) Poniżej [...]

Standardy zadośćuczynień za śmierć

2018-10-26T17:56:33+02:0003 marca 2018|Przepisy|

Wypłaty zadośćuczynień po śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym mogą być nawet o 30% niższe, niż te uzyskiwane obecnie w sądach. Tak będzie jeśli ustawodawcy przyjmą mniej korzystny wariant standaryzacji wypłat zaproponowany przez branżę ubezpieczeniową. Zdaniem Rzecznika Finansowego tylko przyjęcie przeciętnych wartości opartych o obiektywne i uczciwe wyroki sądów, [...]

Nieterminowa odpowiedź na reklamację.

2018-10-26T17:45:58+02:0026 lutego 2018|Ciekawe wyroki, Przepisy|

Dnia 06.04.2018r. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, dotyczącą interpretacji art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.  Rzecznik Finansowy uważa, że jeśli podmiot rynku finansowego nie odpowie [...]

Przyczynienie do szkody = mniejsze odszkodowanie!

2018-10-26T17:51:40+02:0013 sierpnia 2017|Ciekawe wyroki, Przepisy|

Przyczynienie do szkody to mniejsze odszkodowanie. Jeżeli osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody musi się liczyć z niższym odszkodowaniem. Taką możliwość dają przepisy kodeksu cywilnego a mianowicie art. 362  (przyczynienie do szkody), który stanowi, że: “jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu [...]

Czas na wypłatę odszkodowania

2018-11-07T16:46:18+02:0030 lipca 2017|Przepisy|

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.07.1999r. sygn. III CKN 315/98 Świadczenia odszkodowawcze zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w opóźnieniu co do kwot nie objętych jego "decyzją", jeżeli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określi kwotowo swego roszczenia. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09.06.1995r. sygn. III [...]

ODSZKODOWANIE OD PRAWNIKA

2018-11-13T10:37:09+02:0013 czerwca 2017|Przepisy|

Szkoda wyrządzona przed adwokata lub radcę prawnego Co można zrobić? Uważasz, że Twój adwokat lub radca prawny, poprzez niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków, przyniósł szkodę Tobie lub Twojej firmie? A może w wyniku jego działań utraciłeś jakąś korzyść, którą miałeś nadzieję uzyskać? Zgłoś się do nas! Jeśli Twoje odczucia mają [...]

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

2018-10-26T17:58:39+02:0011 stycznia 2017|Przepisy|

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym Od dziś postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym będzie szybsze i łatwiejsze. Wszystko dzięki wejściu w życie tzw. ustawy o ADR. Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy: poufności postępowania oraz bezstronności i niezależności prowadzących je ekspertów. Nasze postępowanie to zupełnie nowa jakość w segmencie [...]