Odszkodowanie za części oryginalne z OC

2018-11-29T14:19:22+02:0010 października 2018|Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Sąd stwierdził, że części oryginalne są należne. Powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz dopłaty odszkodowania w związku z uszkodzonym w wyniku zdarzenia drogowego pojazdem. Pozwany ubezpieczyciel, który w dacie wypadku udzielał sprawcy ochrony ubezpieczeniowej OC, wnosił o oddalenie powództwa. Ubezpieczyciel  twierdził, że należne odszkodowanie zostało już wypłacone powódce [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu

2018-10-26T14:14:36+02:0009 lipca 2018|Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Kradzież pojazdu - odmowa wypłaty odszkodowania. Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie kradzieży pojazdu zasądzający od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego Mariusza K. kwotę 32.000,00 zł. Zasądzono również odsetki od dnia 26.07.2014r. oraz koszty procesu w kwocie 4.027,00 zł. Stan faktyczny: Nasz klient Mariusz K. w marcu 2013r. kupił [...]

Należne zadośćuczynienie

2018-11-13T10:31:03+02:0015 października 2017|Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Bez uszczerbku na zdrowiu też należy się zadośćuczynienie  ! Wyrokiem z dnia 14.09.2017r. Sąd w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela 7.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od grudnia 2015r. Wzrok dotyczył sprawy, jaką w imieniu naszego klienta skierowaliśmy do sądu. Podstawą powództwa było zdarzenie drogowego z [...]

Autocasco stała suma ubezpieczenia.

2018-11-08T13:31:39+02:0014 września 2017|Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Stała wartość pojazdu - wysokość odszkodowania ! Od kilku lat ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia lub stałą wartością pojazdu. Tak zawarta umowa, ma ubezpieczonemu gwarantować w przypadku kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej wypłatę kwoty, na jaką zawarto umowę ubezpieczenia. Niestety po szkodzie często okazuje się, że [...]

Zadośćuczynienie po śmierci ojca

2018-11-05T12:59:19+02:0015 lipca 2017|Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Zadośćuczynienie po śmierci ojca - kolejna wygrana sprawa w sądzie. Stan faktyczny: Zgłosił się do nas klient Sylwester S. z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć ojca doznaną wskutek wypadku drogowego. Jego ojciec zmarł dnia 08.07.2013r. w wieku 53 lat będąc pasażerem pojazdu. Niestety w chwili wypadku [...]

Zadośćuczynienie po wypadku.

2018-11-08T13:33:56+02:0012 października 2016|Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Zadośćuczynienie - kolejna wygrana sprawa. Wyrok Sądu Rejonowego zasądzający na rzecz naszego Klienta Piotra S. kwotę 40.000 zł. tytułem zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz 7.206 zł. tytułem odszkodowania plus odsetki oraz zwrot kosztów procesu. Dnia 11.04.2014r.  P.Piotr wracał pieszo z pracy do domu. Został potracony przez nieuważnego kierowcę pojazdu [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu.

2018-10-26T17:20:27+02:0022 sierpnia 2016|Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu ! Ubezpieczyciele po kradzieży pojazdu często wykorzystują nieścisłości w umowach kupna pojazdów sprowadzanych z zagranicy i odmawiają wypłaty odszkodowania. Często powołują się na definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na Polski obszar celny zawartą w OWU. Skutkiem tego jest odmowa wypłaty odszkodowania. Jeżeli skradziono Ci [...]

Koszty operacji z OC.

2018-11-08T13:34:28+02:0027 czerwca 2016|Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Zwrot kosztów operacji po po wypadku drogowym. Nasza Klienta była uczestnikiem wypadku drogowego, który miał miejsce 11.01.2012r. Sprawca wypadku nie ustąpił pierwszeństwa Klientce znajdującej się na przejściu dla pieszych, czym doprowadził do Jej potrącenia.Wina sprawcy była bezsporna, co potwierdził wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie. Nasza Klienta w wyniku wypadku [...]

Wygrana sprawa o odszkodowanie z AC.

2018-11-08T13:34:47+02:0005 kwietnia 2015|Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Nasza kolejna wygrana sprawa o odszkodowanie. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia auto casco twierdząc że ubezpieczony chciał wyłudzić odszkodowanie za rzekomą kolizję i uszkodzenia pojazdu Lexus. Stan faktyczny Sprawa dotyczyła kolizji powstałej w dniu 12.01.2013r. w Warszawie. Nasz Klient Pan Piotr jadąc swoim pojazdem marki Lexus został uderzony [...]

Zadośćuczynienie wygrana sprawa

2018-11-08T13:35:05+02:0002 grudnia 2014|Odszkodowania osobowe, Wygrane sprawy|

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Dnia 25.11.2014r. wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził po 76 tys. złotych dla rodziców zmarłego oraz po 53 tys. złotych dla rodzeństwa. Łącznie z kwotami wypłaconymi przez Ubezpieczyciela na drodze polubownej rodzice zmarłego otrzymali 220 tys. [...]