Ładowanie...
Ciekawe wyroki w sprawach o odszkodowanie2019-06-18T18:46:03+02:00

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH DROGOWYCH

CIEKAWE WYROKI W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE

Termin odpowiedzi na reklamację

Dnia 13.06.2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie sygn. akt III CZP 113/17 dotyczącą przekroczenia terminu udzielenie odpowiedzi na reklamację. Sąd Najwyższy nie podzielił prokonsumenckiego podejścia zaprezentowanego przez Rzecznika Finansowego. Na pytanie Rzecznika Finansowego, czy: "W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku [...]