Ładowanie...
Ciekawe wyroki w sprawach o odszkodowanie2018-11-07T16:14:21+02:00

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH DROGOWYCH

CIEKAWE WYROKI W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE

Termin odpowiedzi na reklamację

Dnia 13.06.2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie sygn. akt III CZP 113/17 dotyczącą przekroczenia terminu udzielenie odpowiedzi na reklamację. Sąd Najwyższy nie podzielił prokonsumenckiego podejścia zaprezentowanego przez Rzecznika Finansowego. Na pytanie Rzecznika Finansowego, czy: "W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku [...]

Zadośćuczynienie za krzywdę dla bliskich Poszkodowanego.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak wynika z trzech uchwał Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018r. Zostały wydane na wniosek trzech różnych instytucji (Rzecznik Finansowy, Komisję Nadzoru Finansowego [...]

Zadośćuczynienie za krzywdę nie tylko dla poszkodowanego.

Zadośćuczynienia za krzywdę nie tylko dla poszkodowanego! Sąd może przyznać zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. To sentencja uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego (III CZP 36/17). Takie samo [...]

Nieterminowa odpowiedź na reklamację.

Dnia 06.04.2018r. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, dotyczącą interpretacji art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.  Rzecznik Finansowy uważa, że [...]

Odpowiedzialność rolnika za psa.

Odpowiedzialność rolnika za szkody spowodowane przez psa ! Zakład ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty odszkodowania z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 9.102017 r. III CZP 114/16, której pełna treść brzmi: Przepis art. 50 ust. 1 [...]