Ładowanie...
Ciekawe wyroki w sprawach o odszkodowanie2018-07-26T11:14:10+00:00

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH DROGOWYCH

CIEKAWE WYROKI W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE

Zadośćuczynienie za krzywdę dla bliskich Poszkodowanego.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak wynika z trzech uchwał Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018r. Zostały wydane na wniosek trzech różnych instytucji (Rzecznik Finansowy, Komisję Nadzoru Finansowego [...]

Zadośćuczynienie za krzywdę nie tylko dla poszkodowanego.

Zadośćuczynienia za krzywdę ! Sąd może przyznać zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. To sentencja uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego (III CZP 36/17). Takie samo stanowisko Sąd przedstawił [...]

Przyczynienie do szkody = mniejsze odszkodowanie!

Przyczynienie do szkody to mniejsze odszkodowanie.Jeżeli osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody musi się liczyć z niższym odszkodowaniem. Taką możliwość dają przepisy kodeksu cywilnego a mianowicie art. 362  (przyczynienie do szkody), który stanowi, że:“jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej [...]

Czynniki kształtujące wysokość zadośćuczynienia

Czynniki kształtujące wysokość zadośćuczynienia. Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należy uwzględniać czynniki obiektywne oraz subiektywne. Czynniki obiektywne to m.in czasu trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, nieodwracalność skutków urazu (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse [...]

Loading...