Ładowanie...
Ciekawe wyroki w sprawach o odszkodowanie2019-06-18T18:46:03+02:00

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH DROGOWYCH

CIEKAWE WYROKI W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE

Termin przedawnienia roszczeń

Przedawnienie roszczeń wobec UFG. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2013r. w sprawie III CZP 50/13 podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych dotycząca terminu przedawnienie roszczeń przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.  Sąd Najwyższy dnia 29.10.2013r. na posiedzeniu niejawnym po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych [...]

Przyczynienie się pieszego do wypadku

Przyczynienie pieszego! Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc zobowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. [...]

Pojazd zastępczy z OC

Pojazd zastępczy z OC sprawcy! Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c. podlega kompensacji [...]

Kradzież pojazdu z kluczykami

Kradzież pojazdu z kluczykami Szczególnie zuchwała kradzież pojazdu, strzeżonego osobiście przez znajdującego się przy nim posiadacza, objęta jest ubezpieczeniem autocasco, bez względu na to, czy pojazd był również zabezpieczony w sposób przewidziany na wypadek utraty nad nim pieczy przez właściciela. Stanowisko przeciwne pozostawałoby [...]

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita Wystąpienie tzw. szkody całkowitej uzależnione jest od określonego poziomu kosztów naprawy. Niejednokrotnie naprawa pojazdu jest wówczas nie tylko możliwa, ale stanowić może najwłaściwszy sposób naprawienia szkody. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2002 r. - sygnatura V CKN 682/00 Powód [...]

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń - Uchwała Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy dnia 29.10.2013r. na posiedzeniu niejawnym po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 23.05.2013r. (dotyczącego przedawnienie roszczeń) Czy roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność [...]

Utrata wartości handlowej pojazdu

Utrata wartości handlowej pojazdu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w przypadku pokolizyjnej naprawy pojazdu składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym, ponieważ jest ogólnie wiadome, że cena pojazdu powypadkowego w przypadku jego ewentualnej sprzedaży jest [...]