Loading...
Ciekawe wyroki w sprawach o odszkodowanie2019-11-13T12:46:37+01:00

CIEKAWE WYROKI W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH DROGOWYCH

Utracone zarobki po wypadku

Utracone zarobki po wypadku drogowym. Zgodnie z teścia art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 27 maja 2009 roku, sygn. akt [...]