BLOG

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie po wypadku drogowym?

Na naszych drogach codziennie dochodzi do wielu wypadków drogowych, w których setka osób zostaje rannych. Każdej z tych osób należy się świadczenie odszkodowawcze od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Takie prawo gwarantuje kodeks cywilny każdej poszkodowanej osobie.

O odszkodowanie po wypadku drogowym można wystąpić bezpośrednio do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, którym kierował sprawca wypadku.

Co można uzyskać po wypadku drogowym?

Podstawowym świadczeniem należnym osobie, która doznała obrażeń ciała jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jest to świadczenie pieniężne mające na celu zrekompensowanie doznanych cierpień zarówno fizycznych jak i psychicznych.

Jak udokumentować zadośćuczynienie po wypadku drogowym?

Przede wszystkim należy zebrać dokumentację potwierdzającą zakres doznanych obrażeń, czas leczenia, udokumentować doznaną krzywdę. W tym celu konieczne jest dokumentacja medyczna – karta informacyjna ze szpitala, wyniki badań lekarskich (TK, RTG, USG), zwolnienia lekarskie, historia choroby, skierowania na rehabilitację,

Gdzie zgłosić roszczenie o zadośćuczynienie?

Najprostszym sposobem na uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku drogowym jest zgłoszenie roszczeń bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego. Taką możliwość gwarantuje kodeks cywilny – art. 822.

Wniosek o wypłatę zadośćuczynienia można złożyć telefonicznie, mailowo, wysłać pocztą lub skorzystać z formularzy dostępnych na stronie internetowej.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o zadośćuczynienie?

Generalnie im szybciej zgłosisz szkodę na osobie, tym lepiej. Nie ma co czekać na zakończenie leczenia. Warto jednak do zgłoszenia szkody dołączyć dokumenty potwierdzające winę sprawcy oraz te dotyczące leczenia, z których będzie wynikać zakres doznanych obrażeń ciała.

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienie?

Zgodnie z kodeksem cywilnym (artykuł 442) roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Jeżeli do szkody doszło w wyniku występku, np. sprawca został uznany winnym spowodowania wypadku przez sąd karny, roszczenie takie przedawnia się z upływem lat dwudziestu bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie po wypadku drogowym?

Aby otrzymać satysfakcjonującą wysokość zadośćuczynienia należy liczyć się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Oczywiście podstawową kwestią jest zebranie pełnej dokumentacji medycznej, następnie należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Najlepszym jednak rozwiązaniem, będzie przekazanie sprawy do profesjonalnego pełnomocnika, specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.

Osoba z wieloletnim doświadczeniem będzie w stanie uzyskać dużo wyższe zadośćuczynienie, niż to co Poszkodowany otrzyma zgłaszając sprawę samodzielnie. Kierując wniosek o zadośćuczynienie powoła się również na aktualne orzecznictwo sądowe, które uzasadni wysokość dochodzonego świadczenia.

O czym warto pamiętać?

Celem ustalenia wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę bierze się pod uwagę szereg czynników. Są to między innymi: wiek poszkodowanego, rodzaj i charakter doznanych obrażeń ciała, czas leczenie, wysokość trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wpływ wypadku na życie poszkodowanego (prywatne i zawodowe) .

Warto również pamiętać, że oprócz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego należy się zwrot:

  • kosztów leczenia i zakupu wszelkiego rodzaj niezbędnego sprzętu ortopedycznego,
  • kosztów zakupu leków,
  • utraconych dochodów za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim,
  • dojazdu do placówek medycznych,
  • kosztów opieki nad poszkodowanym,
  • jeżeli zaistniała taka konieczność ubezpieczyciel winien pokryć koszty przygotowania do nowego zawodu.

 

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej.

W razie wypadku powstałego w czasie jazdy komunikacją miejską (autobus, tramwaj, inny środek lokomocji) pasażerowi pojazdu należy się odszkodowanie za doznaną szkodę.  Odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażera kształtuje się w oparciu

ZOBACZ KATEGORIE ➪

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE

Pierwszy raz korzystałem z usług Hexa Dochodzenie Odszkodowań około dwa lata temu. Teraz zostałem zmuszony ponownie zwrócić się o pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, po tym jak ubezpieczyciel totalnie zaniżył mi zadośćuczynienie oraz koszty leczenia. Ponieważ ja nie mam na to siły i czasu korzystam z usług Hexa po raz kolejny. Mam nadzieję, że teraz też z pozytywnym skutkiem. Polecam tą firmę.

W 2018r. w tył mojego samochodu wjechał inny kierowca. Doznałam urazu głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę twierdząc iż brak jest związku przyczynowo skutkowego pomiędzy wypadkiem, a doznanymi obrażeniami ciała. Po skierowaniu sprawy przez firmę Hexa do sądu, sąd zasądził 25.000 zł. zadośćuczynienia, zwrot poniesionych kosztów leczenia oraz koszty procesu.

Bardzo dziękuję za załatwienie sprawy związanej z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Firma Hexa Dochodzenie Odszkodowań jest godna polecenia. Cała sprawa była prowadzona rzetelnie, sprawnie i szybko.
Jestem bardzo wdzięczna za uzyskane zadośćuczynienie po śmierci mojej córki. Uzyskałam również zwrot kosztów pogrzebu.

Poprzednie
Następne

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE