this is team mebmer carousel

this is EA pos tcarousel

 • SZKODY CZĘŚCIOWE

  Sprawdzimy, czy Twoje odszkodowanie zostało wyliczone zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawartej umowy AC.

 • SZKODY CAŁKOWITE

  Gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą. Sprawdzimy wyliczenie wartości naprawy (czy nie jest zawyżone) oraz wartość pojazdu przed szkodą oraz pozostałości.

 • STAŁA WARTOŚĆ POJAZDU

  Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.

 • KOLIZJA W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH

  Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.