Jak uzyskać odszkodowanie za koszty leczenia po wypadku ?

Koszty leczenia po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji. Poszkodowany ma prawo domagać się od ubezpieczyciela zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Jak stanowi art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Powyższy przepis kodeksu cywilnego gwarantuje wypłatę środków na leczenie z góry, co oznacza, że poszkodowany winien otrzymać środki finansowe przed rozpoczęciem leczenia. Niestety ubezpieczyciele w większości spraw wymagają faktur za wykonane usługi wraz z potwierdzeniem dowodu zapłaty tych kosztów. Takie postępowanie jest wbrew obowiązującym przepisom.

Koszty leczenia – jak uzyskać zwrot poniesionych wydatków?

W większości spraw, które były i są prowadzone przez naszą kancelarię, Poszkodowany po przedstawieniu odpowiednich dokumentów uzyskuje praktycznie całą kwotę, która pozwala na pokrycie kosztów zabezpieczających właściwe leczenie. Jeżeli poszkodowany zgłosi się do nas zaraz po powstaniu szkody, po odpowiednim ukierunkowaniu sprawy, poinstruowaniu jakie dokumenty są niezbędne w praktyce uzyskuje odpowiednią kwotę od ubezpieczyciela, która pozwala na dalsze bezstresowe leczenie powypadkowe lub rehabilitację. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby żądać zwrotu poniesionych kosztów już po zakończeniu leczenia i pokryciu tych kosztów z własnych środków. Wtedy należy przedstawić faktury związane z poniesionymi kosztami leczenia.

Koszty leczenia po wypadku – jakie wydatki można zaliczyć w poczet odszkodowania?

Do kosztów związanych z leczeniem, które należne są poszkodowanemu można uznać następujące wydatki:

  • wizyty w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych,
  • koszty prywatnych operacji,
  • zabiegi rehabilitacyjne, mające na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych,
  • koszty oprotezowania i zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
  • koszty transportu poszkodowanego tj. dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne,
  • wydatki związane z dodatkowym dożywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji mające na celu przyśpieszenie lub polepszenie procesu przywrócenia do zdrowia,
  • koszty koniecznej opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji.

Jak uzyskaliśmy 60 000 zł. odszkodowania za koszt operacji stawu skokowego – więcej.

Koszty leczenia po wypadku – o czym pamiętać?

Często zdarza się, że poszkodowany nie znając przepisów prawa, nie martwi się o ewentualny zwrot wydatków, które ponosi na koszty leczenia. Dzieje się to pod wpływem konieczności tych wydatków i dbania o swoje zdrowie. Wtedy nie zbiera praktycznie żadnych dowodów na okoliczność poniesionych wydatków (faktury lub paragony). Jest to jak najbardziej zrozumiałe i uzasadnione. W takim przypadku rzadko zdarza się aby poszkodowany mógł udowodnić poniesione koszty. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby na podstawie dokumentacji lekarskiej odtworzyć listę leków lub zabiegów koniecznych do właściwego leczenia powypadkowego oraz ustalić związane z tym koszty. Mając pełną dokumentację lekarską wszystkie koszty poniesione na leczenie – pomimo braku dokumentów potwierdzających zapłatę za zakup leków – sa w praktyce do odzyskania od zakładu ubezpieczeń.

Podsumowanie

Czy mam prawo otrzymać zwrot kosztów leczenia?

Tak, w przypadku poniesienia kosztów leczenia w prywatnych placówkach zdrowia zgodnie z art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego Poszkodowany na prawo żąadać zwrotu tych kosztów od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

O jakie koszty leczenia można się ubiegać?

Zgodnie z art. 444 par 1 kc Poszkodowany ma prawo żądać zwrotu wszelkich poniesionych kosztów. Wobec tego może wystąpić o zwrot wydatków poniesionych na zakup leków, przyrządów ortopedycznych, kosztów wizyt lekarskich, rehabilitacji, czy nawet prywatnych operacji.

Jak otrzymać odszkodowanie za poniesione koszty leczenia?

O zwrot kosztów leczenia należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków oraz udokumentować ich wysokość.

MASZ PYTANIE ZOSTAW NUMER
ODDZWONIMY DO CIEBIE

Twitter
LinkedIn
Facebook
Pinterest

Krystyna i Jan z Pruszkowa

Serdecznie dziękujemy firmie Hexa Dochodzenie Odszkodowań za pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia po śmierci naszego syna. Kwota, jaka w naszym imieniu został uzyskana jest naprawdę duża. Bardzo dobra obsługa i kontakt. Byliśmy na bieżąco informowani o przebiegu sprawy. Sprawa trwała ponad dwa lata (długie terminy w sądzie), ale warto było. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

Grażyna D. Siedlce

W 2016 roku zostałam potrącona na przejściu dla pieszych i doznałam poważnych obrażeń ciała. Nie miałam siły zajmować się dochodzeniem roszczeń, dlatego zleciłam prowadzenie sprawy kancelarii Hexa. Dzięki temu uzyskałam wysokie zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczenia i prywatnej operacji (nie chciałam czekać na NFZ 2 lata). Jestem bardzo wdzięczna i zadowolona ich usług.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

ZADZWOŃ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.