BLOG

Jak uzyskać odszkodowanie za koszty leczenia po wypadku ?

Koszty leczenia po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji. Poszkodowany ma prawo domagać się od ubezpieczyciela zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Jak stanowi art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Powyższy przepis kodeksu cywilnego gwarantuje wypłatę środków na leczenie z góry, co oznacza, że poszkodowany winien otrzymać środki finansowe przed rozpoczęciem leczenia. Niestety ubezpieczyciele w większości spraw wymagają faktur za wykonane usługi wraz z potwierdzeniem dowodu zapłaty tych kosztów. Takie postępowanie jest wbrew obowiązującym przepisom.

Koszty leczenia – jak uzyskać zwrot poniesionych wydatków?

W większości spraw, które były i są prowadzone przez naszą kancelarię, Poszkodowany po przedstawieniu odpowiednich dokumentów uzyskuje praktycznie całą kwotę, która pozwala na pokrycie kosztów zabezpieczających właściwe leczenie. Jeżeli poszkodowany zgłosi się do nas zaraz po powstaniu szkody, po odpowiednim ukierunkowaniu sprawy, poinstruowaniu jakie dokumenty są niezbędne w praktyce uzyskuje odpowiednią kwotę od ubezpieczyciela, która pozwala na dalsze bezstresowe leczenie powypadkowe lub rehabilitację. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby żądać zwrotu poniesionych kosztów już po zakończeniu leczenia i pokryciu tych kosztów z własnych środków. Wtedy należy przedstawić faktury związane z poniesionymi kosztami leczenia.

Koszty leczenia po wypadku – jakie wydatki można zaliczyć w poczet odszkodowania?

Do kosztów związanych z leczeniem, które należne są poszkodowanemu można uznać następujące wydatki:

  • wizyty w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych,
  • koszty prywatnych operacji,
  • zabiegi rehabilitacyjne, mające na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych,
  • koszty oprotezowania i zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
  • koszty transportu poszkodowanego tj. dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne,
  • wydatki związane z dodatkowym dożywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji mające na celu przyśpieszenie lub polepszenie procesu przywrócenia do zdrowia,
  • koszty koniecznej opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji.

 

Przeczytaj, jak uzyskaliśmy 60 000 zł. odszkodowania za koszt operacji stawu skokowego – więcej.

Koszty leczenia po wypadku – o czym pamiętać?

Często zdarza się, że poszkodowany nie znając przepisów prawa, nie martwi się o ewentualny zwrot wydatków, które ponosi na koszty leczenia. Dzieje się to pod wpływem konieczności tych wydatków i dbania o swoje zdrowie. Wtedy nie zbiera praktycznie żadnych dowodów na okoliczność poniesionych wydatków (faktury lub paragony). Jest to jak najbardziej zrozumiałe i uzasadnione. W takim przypadku rzadko zdarza się aby poszkodowany mógł udowodnić poniesione koszty. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby na podstawie dokumentacji lekarskiej odtworzyć listę leków lub zabiegów koniecznych do właściwego leczenia powypadkowego oraz ustalić związane z tym koszty. Mając pełną dokumentację lekarską wszystkie koszty poniesione na leczenie – pomimo braku dokumentów potwierdzających zapłatę za zakup leków – sa w praktyce do odzyskania od zakładu ubezpieczeń.

Podsumowanie

Czy mam prawo otrzymać zwrot kosztów leczenia?

Tak, w przypadku poniesienia kosztów leczenia w prywatnych placówkach zdrowia zgodnie z art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego Poszkodowany na prawo żąadać zwrotu tych kosztów od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

O jakie koszty leczenia można się ubiegać?

Zgodnie z art. 444 par 1 kc Poszkodowany ma prawo żądać zwrotu wszelkich poniesionych kosztów. Wobec tego może wystąpić o zwrot wydatków poniesionych na zakup leków, przyrządów ortopedycznych, kosztów wizyt lekarskich, rehabilitacji, czy nawet prywatnych operacji.

Jak otrzymać odszkodowanie za poniesione koszty leczenia?

O zwrot kosztów leczenia należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków oraz udokumentować ich wysokość.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

Koszty leczenia do zwrotu przez ubezpieczyciela

Ubezpieczyciele będą zwracać osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych poniesione koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane przez NFZ. Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów wydanej w odpowiedzi na

Przyczynienie się pieszego do wypadku drogowego

Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc zobowiązany zmniejszyć

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE

W wypadku drogowym w 2013 roku zginął mój Wuj. Było to dla mnie ogromne przeżycie ponieważ była to dla mnie bardzo bliska osoba.  Sprawa była prowadzona sądownie, niestety trwała parę lat, ale w efekcie zakończyła się zasądzeniem zadośćuczynienia w oczekiwanej kwocie. Sąd doliczył również odsetki od dnia wypadku. Jestem bardzo zadowolony z obsługi oraz uzyskanej kwoty. Polecam firmę Hexa.

Obsługa klientów w firmie Hexa jest na najwyższym poziomie, jesteśmy z mężem zachwyceni. Firma ubezpieczeniowa po samodzielnym zgłoszeniu wniosku o odszkodowanie wypłaciła zaledwie 1000 zł.  Po zgłoszeniu do firmy Hexa i przejęciu przez nią sprawy otrzymaliśmy dodatkowe zadośćuczynienie w zadowalającej wysokości.

Polecam serdecznie firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań z Warszawy. Ja jestem bardzo zadowolona z uzyskanej dalszej kwoty zadośćuczynienia po śmierci męża. Dodatkowo sąd zasądził również rentę dla dzieci oraz stosowne odszkodowanie za pogorszenie naszej sytuacji finansowej. Profesjonalna i fachowa usługa. Dziękuję za pomoc.

Poprzednie
Następne

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE