Ładowanie...
Odszkodowania osobowe2018-07-26T11:25:19+00:00

ODSZKODOWANIA OSOBOWE PO WYPADKACH

Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych, odszkodowania za obrażenia ciała lub śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania po wypadku w rolnictwie lub w komunikacji miejskiej.

Bez uszczerbku zadośćuczynienie też należne.

Bez uszczerbku na zdrowiu należy zadośćuczynienie  ! Wyrokiem z dnia 14.09.2017r. Sąd w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela 7.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od grudnia 2015r. Wzrok dotyczył sprawy, jaką w imieniu naszego klienta skierowaliśmy do sądu. Podstawą powództwa [...]

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ ! Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku ? Nie otrzymałeś należnego zadośćuczynienia lub odszkodowania? Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela! Zgłoś się do naszej kancelarii: Bezpłatnie zapoznamy się z Twoją sprawą, podejmiemy się prowadzenia sprawy bez opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz tylko [...]

Odszkodowania za wypadki w komunikacji miejskiej.

Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej. W razie wypadku powstałego w czasie jazdy komunikacją miejską (autobus, tramwaj, inny środek lokomocji) pasażerowi pojazdu należy się odszkodowanie za doznaną szkodę.  Odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażera kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka - art. 436. [...]

Wysokość zadośćuczynienia – zaniżenie !

Wysokość zadośćuczynienia ! Zarzut (zaniżenia) wysokość zadośćuczynienia może być uwzględniony w instancji odwoławczej tylko wtedy, gdy nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie istotne kryteria rzutujące na tę formę rekompensaty, w tym też częściowe zaspokojenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia [...]

Czynniki kształtujące wysokość zadośćuczynienia

Czynniki kształtujące wysokość zadośćuczynienia. Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należy uwzględniać czynniki obiektywne oraz subiektywne. Czynniki obiektywne to m.in czasu trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, nieodwracalność skutków urazu (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse [...]

Loading...