Ładowanie...
Odszkodowania osobowe2018-11-07T16:14:07+02:00

ODSZKODOWANIA OSOBOWE PO WYPADKACH

Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych, odszkodowania za obrażenia ciała lub śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania po wypadku w rolnictwie lub w komunikacji miejskiej.

Stosowne odszkodowanie – o co w tym chodzi?

Stosowne odszkodowanie Jest świadczeniem należnym w wypadku śmierci poszkodowanego, przysługującym najbliższym członkom rodziny, jeśli wykażą, że wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Dla wykazania tej przesłanki bardzo istotne jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po stronie najbliższych członków rodziny. Stosowne odszkodowanie [...]

O jakie świadczenia możesz się starać po wypadku drogowym?

Świadczenia po wypadku drogowym Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz się ubiegać o odszkodowanie ? Nie wiesz jakie masz prawa. Przeczytaj. Osobie Poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) w następstwie doznanego rozstroju zdrowia mogą przysługiwać następujące świadczenia: zadośćuczynienie pieniężne za [...]

Zadośćuczynienie po śmierci

Wysokość zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej - jak ustalić? Zgodnie z treścią art. 446 § 4 k.c. sąd może także przyznać członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Niestety, przepis ten jednak w żaden sposób nie precyzuje, jak to [...]

Należne zadośćuczynienie

Bez uszczerbku na zdrowiu też należy się zadośćuczynienie  ! Wyrokiem z dnia 14.09.2017r. Sąd w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela 7.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od grudnia 2015r. Wzrok dotyczył sprawy, jaką w imieniu naszego klienta skierowaliśmy do sądu. [...]

Koszty leczenia do zwrotu

Koszty leczenia do zwrotu ! Ubezpieczyciele będą zwracać osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych poniesione koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane przez NFZ. Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów wydanej w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego. Dnia 19 maja 2016r. Sąd [...]

RENTA NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY

Renta po wypadku. Obrażenia ciała będące skutkiem wypadku lub trwały rozstrój zdrowia, których doznała osoba poszkodowana w znacznej części wypadków powodują po jej stronie zwiększone potrzeby. Najczęściej są to potrzeby związane z utrzymaniem jej stanu zdrowia oraz opieką nad poszkodowanym. Tego typu potrzeby [...]