Ładowanie...
Odszkodowania osobowe2018-11-07T16:14:07+00:00

ODSZKODOWANIA OSOBOWE PO WYPADKACH

Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych, odszkodowania za obrażenia ciała lub śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania po wypadku w rolnictwie lub w komunikacji miejskiej.

Czynniki kształtujące wysokość zadośćuczynienia

Czynniki kształtujące wysokość zadośćuczynienia. Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należy uwzględniać czynniki obiektywne oraz subiektywne. Czynniki obiektywne to m.in czasu trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, nieodwracalność skutków urazu (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse [...]

Zadośćuczynienie po wypadku.

Zadośćuczynienie - kolejna wygrana sprawa. Wyrok Sądu Rejonowego zasądzający na rzecz naszego Klienta Piotra S. kwotę 40.000 zł. tytułem zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz 7.206 zł. tytułem odszkodowania plus odsetki oraz zwrot kosztów procesu. Dnia 11.04.2014r.  P.Piotr wracał pieszo z pracy do domu. [...]

RENTA PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

Odszkodowania - renta po śmierci wskutek wypadku! W przypadku śmierci osoby bliskiej, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, osoba uprawniona może się ubiegać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zapłatę renty alimentacyjnej. Dla kogo renta ? W przypadku śmierci poszkodowanego o alimentację mogą zwrócić się [...]

Zadośćuczynienie wygrana sprawa

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Dnia 25.11.2014r. wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził po 76 tys. złotych dla rodziców zmarłego oraz po 53 tys. złotych dla rodzeństwa. Łącznie z kwotami wypłaconymi przez Ubezpieczyciela na drodze [...]

Przyczynienie się pieszego do wypadku

Przyczynienie pieszego! Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc zobowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. [...]