Odszkodowania po nawałnicach.

W wyniku ostatnich nawałnic zostało zniszczonych dużo gospodarstw domowych. Poszkodowani zgłaszając szkodę do ubezpieczycieli mogą to zrobić przez telefon, osobiście lub tez przez stronę internetową. Ubezpieczyciele jak zwykle w sytuacji medialnych katastrof zapewniają o szybkiej i sprawnej likwidacji szkód. Jednak z czasem sprawa przestanie być medialna, a poszkodowani mogą się spotkać z problemem zaniżonego odszkodowania lub tez odmową wypłaty odszkodowania.

 Jakie problemy mogą Cię spotkać ?

Zaniżanie kosztów remontu zniszczonego budynku – ubezpieczyciele wyliczając odszkodowanie korzystają z programów kosztorysujących stosując swoje stawki robocizny i cen materiałów. Nie musisz się zgadzać z takim kosztorysem, możesz zlecić wykonanie własnego. Zbieraj faktury za zakup materiałów.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych możesz się spotkać z potraceniem amortyzacji i to dwa razy (przy ubezpieczeniu zużycie techniczne a przy szkodzie amortyzacja).

Zastosowanie tzw. zasady proporcji  w przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie jest równa wartości mienia w chwili zawarcia umowy. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zastosuje proporcję przy wyliczeniu odszkodowania.

Pomniejszanie odszkodowania o zasiłek celowy przyznany np. przez rząd i uzyskany w ramach pomocy publicznej – jest to niezgodne z orzecznictwem sądowym.

CO MOŻESZ ZROBIĆ ?

  • Zgłoś się do nas – bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę !
  • W Twoim imieniu wystąpimy o pełne odszkodowanie !
  • Oferujemy proste i zrozumiałe zasady współpracy.
  • Prowadzenie sprawy polubownie i na drodze sądowej.
  • Nie uzyskamy odszkodowania nie pobieramy żadnych opłat.

W podobnych sprawach zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wypłacane odszkodowania lub też w ogóle odmawiają zapłaty jakichkolwiek świadczeń. W swoich decyzjach zmuszają osoby poszkodowane do kierowania spraw na drogę sądową, wiedząc, że tylko nieliczni zdecydują się na taki krok.

Nasza kancelaria prowadziła szereg spraw związanych ze szkodami po klęskach żywiołowych, uzyskując dla naszych klientów wysokie odszkodowania i korzystne wyroki sądowe.

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Skontaktuj się z nami ! Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

Częste pytania:

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.
odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Osoba poszkodowana w wypadku jako pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, pociąg) może się ubiegać o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z naszą pomocą uzyskasz wysokie odszkodowanie. Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych od firm ubezpieczeniowych zajmujemy się od ponad 15 lat.

odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

O odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie rolnym można się ubiegać po śmierci osoby bliskiej lub jeżeli poszkodowany doznał obrażeń ciała. Osobom bliskim przysługuje m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.