Ładowanie...
Odszkodowania za obrażenia ciała 2017-11-28T09:35:24+00:00

ODSZKODOWANIA PO WYPADKACH DROGOWYCH

Miałeś wypadek ? Byłeś pieszym, pasażerem, kierowcą, rowerzystą ? Doznałeś obrażeń ciała. Nie otrzymałeś należnego odszkodowania ? Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela. Zgłoś się do nas – bezpłatna analiza sprawy ! Uzyskamy pełne odszkodowanie! Odszkodowania po wypadkach drogowych to nasza specjalność.

W Twoim imieniu wystąpimy o odszkodowanie po wypadku drogowym, w rolnictwie lub innym zdarzeniu losowym ?

Co możesz uzyskać po wypadku ?

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku (drogowego, w rolnictwie itp) może się ubiegać o rekompensatę wszystkich doznanych szkód oraz zwrotu korzyści, które mogłaby uzyskać gdyby szkody nie wyrządzono. W szczególności Poszkodowany może się ubiegać o:

ZADAJ PYTANIE !

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Zapewniamy bezpłatną analizę Twojej sprawy. Nie pobieramy żadnych zaliczek.

Nasze wynagrodzenie to prowizja płatna po uzyskaniu odszkodowania.

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY lub ZADZWOŃ.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ?

Jest to świadczenie pieniężne należne osobie Poszkodowanej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami i stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia brane są pod uwagę: nasilenie i długość cierpień, trwałość następstw zdarzenia, długotrwałość choroby oraz czas leczenia i liczba przebytych operacji, rozmiar oraz uciążliwość kalectwa, konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu prywatnym i zawodowym, doznane cierpienia fizyczne oraz psychiczne, utrata możliwości wykonywania pracy zawodowej, korzystania z rozrywek, sytuacja życiowa ofiary wypadku przed jego zaistnieniem oraz po jego zaistnieniu, wiek poszkodowanego, wyłączenie poszkodowanego z normalnego życia (np. trudności w samodzielnym poruszaniu się lub opuszczaniu mieszkania), utrata przez ucznia roku szkolnego w związku z chorobą będącą następstwem wypadku.

Poszkodowany na prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia m.in. wizyt w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych, koszt protez oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, dojazdy na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, konieczną opiekę nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji.

Najczęściej są to potrzeby związane leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków oraz opieką. Tego typu potrzeby oznaczają dla Poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca szkody i tym samym jego ubezpieczyciel w zakresie OC. Wymiar renty określa się na podstawie ustalonego stałego zakresu potrzeb oraz wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych. Renta na zwiększone potrzeby może przybrać charakter czasowy lub stały, w zależności od określenia czasu występowania zwiększonych potrzeb u osoby Poszkodowanej.

Przysługuje, jeżeli na skutek wypadku Poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej. Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno częściowy lub stały. W wypadku stałej utraty zdolności do pracy Poszkodowany ma prawo żądać pokrycia całej straty w postaci utraconego zarobku. W przypadku częściowej utraty zdolności do pracy Poszkodowany może żądać przyznania renty uzupełniającej w takim stopniu w jakim utracił zdolność do jej wykonywania.

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.
odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Osoba poszkodowana w wypadku jako pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, pociąg) może się ubiegać o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

O odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie rolnym można się ubiegać po śmierci osoby bliskiej lub jeżeli poszkodowany doznał obrażeń ciała.

odszkodowanie po wypadku drogowym

KOSZTY LECZENIA PO WYPADKU DROGOWYM

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię sąd zasądził prawie 60 tys. zł. tytułem zwrotu kosztów operacji. Polubownie ubezpieczyciel nie wypłacił żadnej kwoty.

 
Loading...