Odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu !

Ubezpieczyciele po kradzieży pojazdu często wykorzystują nieścisłości w umowach kupna pojazdów sprowadzanych z zagranicy i odmawiają wypłaty odszkodowania. Często powołują się na definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na Polski obszar celny zawartą w OWU. Skutkiem tego jest odmowa wypłaty odszkodowania.

Jeżeli skradziono Ci pojazd i nie otrzymałeś odszkodowania, a Ubezpieczyciel twierdzi, że umowa jest sfałszowana zapraszamy do naszej kanclelarii – wygrywamy takie sprawy.

Sprawa naszego klienta.

Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie kradzieży pojazdu zasądzający od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego Dariusza W. kwotę 10.500,00 zł. wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Nasz klient Dariusz W. w dniu 25.04.2008r. kupił w komisie samochodowym w Hanowerze pojazd marki Citroen C5. Po przyjeździe do Polski klient dokonał czynności związanych z rejestracją pojazdu oraz ubezpieczeniem w zakresie OC jak i autocasco.

W dniu 28.06.2013 (po pięciu latach od czasu nabycia pojazdu) samochód został skradziony, a sprawa kradzieży została umorzona ze względu na niewykrycie sprawcy. Niestety ubezpieczyciel pomimo terminowego zgłoszenia szkody jak również złożenia wszystkich dokumentów odmówił wypłaty odszkodowania. Warto nadmienić, że pojazd w zakresie autocasco był ubezpieczony w Interrisk TU S.A. od czterech lat i przez ten okres czasu Ubezpieczyciel nie podważał wiarygodności dokumentów pojazdu. Co więcej wcześniej wypłacił odszkodowanie za wcześniejszą drobną kolizję. Niestety, jak przyszło do wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu Ubezpieczyciel nie był już taki skory do wydawania pieniędzy.

W uzasadnieniu decyzji o odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu, Ubezpieczyciel  wskazał, że pojazd został nielegalnie wprowadzony do Polski, na co wskazuje sfałszowana umowa zakupu pojazdu. Jak wykazało postępowanie Ubezpieczyciela poprzedni niemiecki właściciel pojazdu zaprzeczył jakoby sprzedał pojazd naszemu Klientowi. Co gorsze zgodnie z dokumentacją pojazdu nasz klient faktycznie zakupił samochód bez udziału pośrednika a bezpośrednio od poprzedniego właściciela pojazdu.

Pomimo kilkukrotnych odwołań skierowanych do Ubezpieczyciela (również za pośrednictwem Rzecznika Ubezpieczonych) decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania nie została zmieniona. Ubezpieczyciel bezpodstawnie wskazywał na rzekome nielegalne wprowadzenie pojazdu jak również sfałszowane dokumenty pojazdu.

Sprawa znalazła swój finał w sądzie i po rocznym procesie nasz Klient uzyskał korzystny wyrok. Ubezpieczyciel oprócz wartości pojazdu ustalonej na kwotę 10.500,00 zł. został zobowiązany do zapłaty odsetek za nieterminową likwidację szkody oraz kosztów procesu w kwocie 2.667,00 zł.