BLOG

Wysokie odszkodowanie po wypadku w komunikacji miejskiej

Poszkodowany – pasażer komunikacji miejskiej może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia w wyniku wypadku doznanego w czasie podróży. O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej może się ubiegać z polisy OC posiadacza pojazdu.

O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej można się ubiegać:

 • w następstwie śmierci osoby bliskiej,
 • za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
 • za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej?

Na dochodzenie roszczeń po wypadku w komunikacji miejskiej, pasażer takiego pojazdu ma 3 lata, a jeżeli do zdarzenia doszło wskutek przestępstwa nawet 20 lat.

Aby się ubiegać o odszkodowanie koniecznie trzeba zebrać dowody potwierdzające, że do wypadku doszło w czasie podróży komunikacją miejską. Będą to przykładowo: zanotowanie numeru rejestracyjnego autobusu lub numeru bocznego tramwaju oraz zachowanie biletu. Dobrze, jeżeli na miejscu interweniowała Policja lub przybyła karetka pogotowia. Warto również zabezpieczyć dane ewentualnych świadków.

Jakie odszkodowanie po wypadku w komunikacji miejskiej można uzyskać?

Osoba poszkodowana w wypadku w komunikacji miejskiej, może się ubiegać o rekompensatę wszystkich doznanych szkód. Ponadto może otrzymać zwrot korzyści, które mogłaby uzyskać gdyby jej szkody nie wyrządzono.

Poszkodowany może ubiegać się w szczególności o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją.
 • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego.
 • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku.
 • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie zmarłemu mogą się starać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych.
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu.
 • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

Więcej na temat świadczeń, jakie należą się po śmierci osoby bliskiej znajdziesz w artykułach „Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej – co możesz uzyskać ?” oraz „Stosowne odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej”.

Odpowiedzialność przewoźnika za wypadek w komunikacji miejskiej.

W razie wypadku powstałego w czasie jazdy komunikacją miejską (autobus, tramwaj, inny środek lokomocji) pasażerowi pojazdu należy się odszkodowanie za doznaną szkodę. Odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażera kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka – art. 436. § 1. Oznacza to, że pasażer pojazdu może ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeżeli kierowca pojazdu komunikacji miejskiej nie ponosi winy za wypadek. Przewoźnik może się uwolnić od tej odpowiedzialności jedynie, gdy wykaże. Że do zdarzenia doszło na skutek siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej oraz wyłącznej winy poszkodowanego.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

Przedawnienie roszczeń wobec UFG po wypadku drogowym.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2013r. w sprawie III CZP 50/13 podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych dotycząca tego, jaki jest termin przedawnienia roszczeń przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Przedawnienie roszczeń wobec

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie po wypadku drogowym?

Jest to świadczenie pieniężne należne osobie Poszkodowanej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami i stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną.

ZOBACZ KATEGORIE ➪

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE