BLOG

Wysokie odszkodowanie po wypadku w komunikacji miejskiej

Poszkodowany – pasażer komunikacji miejskiej może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia w wyniku wypadku doznanego w czasie podróży. O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej może się ubiegać z polisy OC posiadacza pojazdu.

O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej można się ubiegać:

 • w następstwie śmierci osoby bliskiej,
 • za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
 • za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej?

Na dochodzenie roszczeń po wypadku w komunikacji miejskiej, pasażer takiego pojazdu ma 3 lata, a jeżeli do zdarzenia doszło wskutek przestępstwa nawet 20 lat.

Aby się ubiegać o odszkodowanie koniecznie trzeba zebrać dowody potwierdzające, że do wypadku doszło w czasie podróży komunikacją miejską. Będą to przykładowo: zanotowanie numeru rejestracyjnego autobusu lub numeru bocznego tramwaju oraz zachowanie biletu. Dobrze, jeżeli na miejscu interweniowała Policja lub przybyła karetka pogotowia. Warto również zabezpieczyć dane ewentualnych świadków.

Jakie odszkodowanie po wypadku w komunikacji miejskiej można uzyskać?

Osoba poszkodowana w wypadku w komunikacji miejskiej, może się ubiegać o rekompensatę wszystkich doznanych szkód. Ponadto może otrzymać zwrot korzyści, które mogłaby uzyskać gdyby jej szkody nie wyrządzono.

Poszkodowany może ubiegać się w szczególności o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją.
 • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego.
 • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku.
 • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie zmarłemu mogą się starać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych.
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu.
 • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

Więcej na temat świadczeń, jakie należą się po śmierci osoby bliskiej znajdziesz w artykułach „Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej – co możesz uzyskać ?” oraz „Stosowne odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej”.

Odpowiedzialność przewoźnika za wypadek w komunikacji miejskiej.

W razie wypadku powstałego w czasie jazdy komunikacją miejską (autobus, tramwaj, inny środek lokomocji) pasażerowi pojazdu należy się odszkodowanie za doznaną szkodę. Odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażera kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka – art. 436. § 1. Oznacza to, że pasażer pojazdu może ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeżeli kierowca pojazdu komunikacji miejskiej nie ponosi winy za wypadek. Przewoźnik może się uwolnić od tej odpowiedzialności jedynie, gdy wykaże. Że do zdarzenia doszło na skutek siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej oraz wyłącznej winy poszkodowanego.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie po wypadku drogowym?

Jest to świadczenie pieniężne należne osobie Poszkodowanej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami i stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną.

Koszty leczenia z OC sprawcy wypadku drogowego.

Koszty leczenia z OC sprawcy poniesione po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji. Poszkodowany ma

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE

Bardzo dziękuję za załatwienie sprawy związanej z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Firma Hexa Dochodzenie Odszkodowań jest godna polecenia. Cała sprawa była prowadzona rzetelnie, sprawnie i szybko.
Jestem bardzo wdzięczna za uzyskane zadośćuczynienie po śmierci mojej córki. Uzyskałam również zwrot kosztów pogrzebu.

Profesjonalne i rzetelne podejście do klienta i przede wszystkim wygrana sprawa o odszkodowanie po śmierci mojej córki. Uzyskałam wysokie zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów pogrzebu.

Jestem bardzo zadowolona, że skorzystałam z usług firmy Hexa. Dziękuje serdecznie za poprowadzenie mojej sprawy.

W 2016 roku zostałam potrącona na przejściu dla pieszych i doznałam poważnych obrażeń ciała. Nie miałam siły zajmować się dochodzeniem roszczeń, dlatego zleciłam prowadzenie sprawy kancelarii Hexa. Dzięki temu uzyskałam wysokie zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczenia i prywatnej operacji (nie chciałam czekać na NFZ 2 lata). Jestem bardzo wdzięczna i zadowolona ich usług.

Poprzednie
Następne

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE