PO WYPADKU MASZ PROBLEMY !

Zadzwoń, napisz, pomożemy. Wysokie odszkodowania to nasz cel.

/Przepisy dotyczące odszkodowań
Przepisy dotyczące odszkodowań2018-11-07T16:36:17+02:00

PRZEPISY DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ

Odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania po wypadkach, odszkodowania za obrażenia ciała, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania za kradzież pojazdu.

O jakie świadczenia możesz się starać po wypadku drogowym?

Świadczenia po wypadku drogowym Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz się ubiegać o odszkodowanie ? Nie wiesz jakie masz prawa. Przeczytaj. Osobie Poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) w następstwie doznanego rozstroju zdrowia mogą przysługiwać następujące świadczenia: zadośćuczynienie pieniężne za [...]

OC rolnika – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku dochodzenia odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, może się zdarzyć, ze ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Do takich przypadków należy zaliczyć szkody: w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające [...]

Standardy zadośćuczynień za śmierć

Wypłaty zadośćuczynień po śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym mogą być nawet o 30% niższe, niż te uzyskiwane obecnie w sądach. Tak będzie jeśli ustawodawcy przyjmą mniej korzystny wariant standaryzacji wypłat zaproponowany przez branżę ubezpieczeniową. Zdaniem Rzecznika Finansowego tylko przyjęcie przeciętnych wartości opartych [...]

Czas na wypłatę odszkodowania

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.07.1999r. sygn. III CKN 315/98 Świadczenia odszkodowawcze zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w opóźnieniu co do kwot nie objętych jego "decyzją", jeżeli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określi kwotowo swego roszczenia. Uchwała Sądu [...]

ODSZKODOWANIE OD PRAWNIKA

Szkoda wyrządzona przed adwokata lub radcę prawnego Co można zrobić? Uważasz, że Twój adwokat lub radca prawny, poprzez niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków, przyniósł szkodę Tobie lub Twojej firmie? A może w wyniku jego działań utraciłeś jakąś korzyść, którą miałeś nadzieję uzyskać? Zgłoś się [...]

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym Od dziś postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym będzie szybsze i łatwiejsze. Wszystko dzięki wejściu w życie tzw. ustawy o ADR. Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy: poufności postępowania oraz bezstronności i niezależności prowadzących je ekspertów. Nasze postępowanie [...]