Ładowanie...
Przepisy dotyczące odszkodowań2018-07-26T11:31:05+00:00

PRZEPISY DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ

Odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania po wypadkach, odszkodowania za obrażenia ciała, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania za kradzież pojazdu.

Zadośćuczynienie za krzywdę dla bliskich Poszkodowanego.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak wynika z trzech uchwał Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018r. Zostały wydane na wniosek trzech różnych instytucji (Rzecznik Finansowy, Komisję Nadzoru Finansowego [...]

Przyczynienie do szkody = mniejsze odszkodowanie!

Przyczynienie do szkody to mniejsze odszkodowanie.Jeżeli osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody musi się liczyć z niższym odszkodowaniem. Taką możliwość dają przepisy kodeksu cywilnego a mianowicie art. 362  (przyczynienie do szkody), który stanowi, że:“jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej [...]

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE PRZY RZECZNIKU FINANSOWYM

Postępowanie polubowne Od dziś postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym będzie szybsze i łatwiejsze. Wszystko dzięki wejściu w życie tzw. ustawy o ADR. Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy: poufności postępowania oraz bezstronności i niezależności prowadzących je ekspertów. Nasze postępowanie to zupełnie nowa [...]

Loading...