Loading...
Przepisy dotyczące odszkodowań2019-11-13T11:28:23+01:00

PRZEPISY DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ

Odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania po wypadkach, odszkodowania za obrażenia ciała, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania za kradzież pojazdu.

O jakie świadczenia możesz się starać po wypadku drogowym?

Świadczenia po wypadku drogowym Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz się ubiegać o odszkodowanie ? Nie wiesz jakie masz prawa. Przeczytaj. Osobie Poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) w następstwie doznanego rozstroju zdrowia mogą przysługiwać następujące świadczenia: zadośćuczynienie pieniężne za [...]

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym. Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz uzyskać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę? Musisz wiedzieć, że na wysokość zadośćuczynienie po wypadku ma wpływ szereg czynników. Niestety przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości [...]

OC rolnika – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku dochodzenia odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, może się zdarzyć, ze ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Do takich przypadków należy zaliczyć szkody: w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające [...]