Loading...
Przepisy dotyczące odszkodowań2019-11-13T11:28:23+01:00

PRZEPISY DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ

Odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania po wypadkach, odszkodowania za obrażenia ciała, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania za kradzież pojazdu.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym Od dziś postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym będzie szybsze i łatwiejsze. Wszystko dzięki wejściu w życie tzw. ustawy o ADR. Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy: poufności postępowania oraz bezstronności i niezależności prowadzących je ekspertów. Nasze postępowanie [...]

Termin wypłaty odszkodowania

Termin wypłaty odszkodowania ! Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku [...]