ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Pomagamy uzyskać odszkodowanie po wypadkach drogowych.

Stosowne odszkodowanie – o co w tym chodzi?

Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem należnym w wypadku śmierci poszkodowanego, przysługującym najbliższym członkom rodziny. Warunkiem otrzymania jest wykazanie, że wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Dla istnienia tej przesłanki bardzo istotne jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po stronie najbliższych członków rodziny. Stosowne odszkodowanie powinno być odpowiednie, w pewien sposób umiarkowane. W praktyce polega na różnicy między sytuacją majątkową w jakiej bliscy znaleźli się po śmierci poszkodowanego. A sytuacją hipotetyczną odnoszącą się do stanu przyszłego w jakiej by byli, gdyby do śmierci tej osoby nie doszło.

Stosowne odszkodowanie – co oznacza?

Stosowne odszkodowanie ma na celu ułatwienie realnego przystosowania się do zmienionych warunków życiowych i bytowych. Powstałych na skutek zaistnienia poważnych, negatywnych skutków natury ekonomicznej wynikłych ze śmierci poszkodowanego. Podobnie do zadośćuczynienia ma ono charakter fakultatywny i jego uwzględnienie zależy od całokształtu okoliczności faktycznych w danej sprawie. Jego wysokość zależy od negatywnych skutków po śmierci poszkodowanego.

Stosowne odszkodowanie – inne czynniki!

Trzeba również pamiętać, że nie chodzi tutaj wyłącznie o czysto materialny (pieniężny, finansowy) aspekt pogorszenia sytuacji życiowej – ale kierując się linią judykatury są nimi również inne uszczerbki jak:

  • nieobecność w wychowaniu, opiece, codziennej dbałości o dzieci;
  • brak wzajemnie świadczonej pomocy, opieki, wsparcia małżeńskiego;
  • deficyt pomocy w prowadzeniu firmy rodzinnej, gospodarstwa;
  • rezygnacja z dotychczasowej pracy, zajęcia (porzucenie studiów, rezygnacja z cenionej pracy wobec konieczności zajęcia się rodzeństwem);
  • załamanie psychiczne, depresja po śmierci najbliższego skutkujące utratą chęci zarobkowania, wynikająca z osłabienia energii życiowej, przyspieszenie procesów chorobowych przekładające się na szeroko pojętą sytuację materialną rodzin.
hexa dochodzenie odszkodowań

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie oznacza zgodę na ich wykorzystanie.