BLOG

Szkoda całkowita z autocasco – ile otrzymasz odszkodowania?

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie z OC.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w przypadku pokolizyjnej naprawy pojazdu składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym. Jest ogólnie wiadome, że cena

Odszkodowanie dla leasingobiorcy z Vat – uchwała SN

Od kilku lat ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania dla leasingobiorcy o kwotę Vat, którą muszą zapłacić za naprawę pojazdu. Leasingobiorca likwidując szkodę z OC sprawcy kolizji miał problem z odzyskaniem podatku vat

Szkoda całkowita z autocasco ma miejsce wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu ustalony zgodnie z technologią producenta oraz na podstawie nowych i oryginalnych części zamiennych przekracza 70% wartości pojazdu wyliczonej na dzień zdarzenia.

Druga możliwość wystąpienia szkody całkowitej to stwierdzenie, że pojazd nie nadaje się do naprawy. Tak wynika z większości ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, oferowanych przez ubezpieczycieli na polskim rynku.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie zostanie ustalone, jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody pomniejszoną o wartość pozostałości pojazdu, czyli wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

Szkoda całkowita autocasco

Szkoda całkowita z autocasco – jak ustalić wartość rynkową pojazdu? Ubezpieczyciele ustalając wartość rynkową pojazdu na dzień szkody korzystają ze specjalnych programów. Są to Eurotax lub Info-Ekspert.

Celem ustalenia wartości pojazdu na dzień szkody wprowadza się do tego programu wszystkie dane pojazdu (rok produkcji, marka, model pojazdu, data pierwszej rejestracji). Na wartość pojazdu ma wpływ również szereg innych czynników. Są to: wyposażenie pojazdu, liczba właścicieli, stan pojazdu, przebieg, historia szkodowa auta, pochodzenie (krajowy czy sprowadzony).

Warto wspomnieć, że wycena sporządzona przez ubezpieczyciela może być niedokładna i czasami „celowo” zaniżona. Zarówno system Eurotax jak i Info-Ekspert umożliwiają zastosowanie szeregu korekt, które mogą być dodatnie (podwyższające wartość pojazdu) lub ujemne (obniżające wartość auta). Korekty mogą być stosowane, gdy np. przebieg pojazdu jest powyżej/poniżej normatywnego, data pierwszej rejestracji jest przed lub po 15 maja roku produkcji pojazdu, za dodatkowe wyposażenie auta, liczbę właścicieli, pochodzenie pojazdu, czy też wcześniejsze szkody w pojeździe.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że mając wykupioną opcję Auto Wartość 100% lub gwarantowaną sumę ubezpieczenia, postawą ustalenia wysokości odszkodowania powinna być suma ubezpieczenia wynikająca z polisy. W takim przypadku wartość pozostałości powinna być odejmowana od sumy ubezpieczenia, a nie jak to często ma miejsce od wartości rynkowej pojazdu, która jest z reguły dużo niższa.

Szerzej o takiej sprawie napisaliśmy w artykule Auto Wartość 100% – rozliczenie szkody całkowitej.

Wspomniany artykuł dotyczy wygranej sprawy o odszkodowanie za szkodę całkowitą z ubezpieczenia autocasco, w której ubezpieczyciel kwestionował możliwość wyliczenia odszkodowania od stałej sumy ubezpieczenia.

Szkoda całkowita – wartość pozostałości

Aby ustalić wartość pozostałości większość ubezpieczycieli korzysta z giełdy online, na której wstawiany jest uszkodzony pojazd wraz z opisem uszkodzeń oraz zdjęciami. Podmiot, który wylicytował najwyższą kwotę, będzie zobowiązany zakupić uszkodzony pojazd (oczywiście jeżeli właściciel się na to zdecyduje).

Co bardziej istotne, to właśnie najwyższa oferta, zostanie przyjęta, jako wartość pozostałości pojazdu po szkodzie. Wynika to z faktu, że wartość rzeczy jest tyle warta, ile ktoś za nią chce zapłacić.

Jednak, to Ty jesteś właścicielem pojazdu i pomimo, że pojazd został wystawiony na aukcję oraz znalazł się chętny na jego zakup, wcale nie musisz sprzedawać samochodu. Nawet jak nie sprzedasz auta, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie wyliczone zgodnie z powyższym wzorem. Oczywiście możesz również poszukać kupca na pozostałości we własnym zakresie.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku SR w sprawie IC 225/18 wszelkie postanowienia OWU, zgodnie z którymi określenie wartości szkody następuje według stanu na dzień ustalania odszkodowania, jest nieprecyzyjne a poza tym może być krzywdzące dla ubezpieczonego. Pomiędzy szkodą a ustaleniem jej wysokości może upłynąć bowiem znaczny upływ czasu, co może nieść negatywne następstwa dla ubezpieczonego skoro upływ czasu skutkuje z reguły obniżeniem wartości pojazdu objętego umową ubezpieczenia

Szkoda całkowita – nowa procedura – luty 2020r.

Ostatnio Ubezpieczyciele wprowadzili w swoich procedurach możliwość otrzymania odszkodowania za szkodę całkowitą bez potrącania wartości pozostałości. Oznacza to, że ubezpieczony otrzymuje wypłatę odszkodowania w wysokości wartości rynkowej pojazdu przed szkodą a prawa do uszkodzonego pojazdu przekazuje na rzecz ubezpieczyciela.

Korzyści jakie mają wynikać z procedury to:

  1. wypłacenie pełnej wartości pojazdu przez ubezpieczyciela po przejęciu wraku,
  2. wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji przez firmę zajmującą się sprzedażą pojazdu,
  3. koordynacja procesu sprzedaży,
  4. bezpłatny odbiór pojazdu.
  5. Powyższe przede wszystkim dotyczy szkód z autocasco, ale ubezpieczyciele deklarują również taki tryb w sprawach z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Według stanu na luty 2020r. taki tryb likwidacji szkód prowadzi Warta oraz Ergo Hestia.

Zaznaczyć jeszcze należy, że jeżeli stwierdzona zostanie szkoda całkowita z autocasco, Ty jako właściciel auta możesz podjąć decyzję o naprawie pojazdu.

Masz problem z odszkodowaniem za szkodę całkowitą? Jeżeli masz wątpliwość, czy Twoje odszkodowanie za szkodę całkowitą z autocasco zostało wyliczone prawidłowo, skontaktuj się z naszą kancelarią. Sprawdzimy poprawność wyliczenia odszkodowania. Jeżeli stwierdzimy, że odszkodowanie jest za niskie, z pewnością zajmiemy się Twoją sprawą.

Kiedy ubezpieczyciel kwalifikuje szkodę, jako całkowitą?

W większości przypadków szkoda całkowita jest, gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą.

Jaka jest wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą?

Odszkodowanie za szkodę całkowitą stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu a wartością pozostałości.

Jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Aby wyliczyć wartość pojazdu na dzień szkody ubezpieczyciele korzystają ze specjalnych programów. Są to Info-Ekspert oraz Eurotax.
MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE