Szkoda całkowita z autocasco – ile otrzymasz odszkodowania?

Szkoda całkowita z autocasco ma miejsce wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu ustalony zgodnie z technologią producenta oraz na podstawie nowych i oryginalnych części zamiennych przekracza 70% wartości pojazdu wyliczonej na dzień zdarzenia. Druga możliwość wystąpienia szkody całkowitej to stwierdzenie, że pojazd nie nadaje się do naprawy. Tak wynika z większości ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, oferowanych przez ubezpieczycieli na polskim rynku.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie zostanie ustalone, jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody pomniejszoną o wartość pozostałości pojazdu, czyli wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

Przykładowo:

szkoda całkowita autocasco

Szkoda całkowita z autocasco – jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Ubezpieczyciele ustalając wartość rynkową pojazdu na dzień szkody korzystają ze specjalnych programów. Są to Eurotax lub Info-Ekspert.

Celem ustalenia wartości pojazdu na dzień szkody wprowadza się do tego programu wszystkie dane pojazdu (rok produkcji, marka, model pojazdu, data pierwszej rejestracji). Na wartość pojazdu ma wpływ również szereg innych czynników. Są to: wyposażenie pojazdu, liczba właścicieli, stan pojazdu, przebieg, historia szkodowa auta, pochodzenie (krajowy czy sprowadzony). Warto wspomnieć, że wycena sporządzona przez ubezpieczyciela może być niedokładna i czasami „celowo” zaniżona. Zarówno system Eurotax jak i Info-Ekspert umożliwiają zastosowanie szeregu korekt, które mogą być dodatnie (podwyższające wartość pojazdu) lub ujemne (obniżające wartość auta). Korekty mogą być stosowane, gdy np. przebieg pojazdu jest powyżej/poniżej normatywnego, data pierwszej rejestracji jest przed lub po 15 maja roku produkcji pojazdu, za dodatkowe wyposażenie auta, liczbę właścicieli, pochodzenie pojazdu, czy też wcześniejsze szkody w pojeździe.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że mając wykupioną opcję Auto Wartość 100% lub gwarantowaną sumę ubezpieczenia, postawą ustalenia wysokości odszkodowania powinna być suma ubezpieczenia wynikająca z polisy. W takim przypadku wartość pozostałości powinna być odejmowana od sumy ubezpieczenia, a nie jak to często ma miejsce od wartości rynkowej pojazdu, która jest z reguły dużo niższa. Szerzej o takiej sprawie napisaliśmy w artykule Auto Wartość 100% – rozliczenie szkody całkowitej. Wspomniany artykuł dotyczy wygranej sprawy o odszkodowanie za szkodę całkowitą z ubezpieczenia autocasco, w której ubezpieczyciel kwestionował możliwość wyliczenia odszkodowania od stałej sumy ubezpieczenia.

Szkoda całkowita – wartość pozostałości

Aby ustalić wartość pozostałości większość ubezpieczycieli korzysta z giełdy online, na której wstawiany jest uszkodzony pojazd wraz z opisem uszkodzeń oraz zdjęciami. Podmiot, który wylicytował najwyższą kwotę, będzie zobowiązany zakupić uszkodzony pojazd (oczywiście jeżeli właściciel się na to zdecyduje). Co bardziej istotne, to właśnie najwyższa oferta, zostanie przyjęta, jako wartość pozostałości pojazdu po szkodzie. Wynika to z faktu, że wartość rzeczy jest tyle warta, ile ktoś za nią chce zapłacić.

Jednak, to Ty jesteś właścicielem pojazdu i pomimo, że pojazd został wystawiony na aukcję oraz znalazł się chętny na jego zakup, wcale nie musisz sprzedawać samochodu. Nawet jak nie sprzedasz auta, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie wyliczone zgodnie z powyższym wzorem. Oczywiście możesz również poszukać kupca na pozostałości we własnym zakresie.

Szkoda całkowita – nowa procedura – luty 2020r.

Ostatnio Ubezpieczyciele wprowadzili w swoich procedurach możliwość otrzymania odszkodowania za szkodę całkowitą bez potrącania wartości pozostałości. Oznacza to, że ubezpieczony otrzymuje wypłatę odszkodowania w wysokości wartości rynkowej pojazdu przed szkodą a prawa do uszkodzonego pojazdu przekazuje na rzecz ubezpieczyciela. Korzyści jakie mają wynikać z takie procedury to:

  • wypłacenie pełnej wartości pojazdu przez ubezpieczyciela po przejęciu wraku,
  • wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji przez firmę zajmującą się sprzedażą pojazdu,
  • koordynacja procesu sprzedaży,
  • bezpłatny odbiór pojazdu.

Powyższe przede wszystkim dotyczy szkód z autocasco, ale ubezpieczyciele deklarują również taki tryb w sprawa z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Według stanu na luty 2020r. taki tryb likwidacji szkód prowadzi Warta oraz Ergo Hestia.

Zaznaczyć jeszcze należy, że jeżeli stwierdzona zostanie szkoda całkowita z autocasco,Ty jako właściciel auta możesz podjąć decyzję o naprawie pojazdu.

Masz problem z odszkodowaniem za szkodę całkowitą?

Jeżeli masz wątpliwość, czy Twoje odszkodowanie za szkodę całkowitą z autocasco zostało wyliczone prawidłowo, skontaktuj się z naszą kancelarią. Sprawdzimy poprawność wyliczenia odszkodowania. Jeżeli stwierdzimy, że odszkodowanie jest za niskie, z pewnością zajmiemy się Twoją sprawą.

Kiedy ubezpieczyciel kwalifikuje szkodę, jako całkowitą?

W większości przypadków szkoda całkowita jest, gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą.

Jaka jest wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą?

Odszkodowanie za szkodę całkowitą stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu a wartością pozostałości.

Jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Aby wyliczyć wartość pojazdu na dzień szkody ubezpieczyciele korzystają ze specjalnych programów. Są to Info-Ekspert oraz Eurotax.

MASZ PYTANIE ZOSTAW NUMER
ODDZWONIMY DO CIEBIE

Twitter
LinkedIn
Facebook
Pinterest

Jak walczyć o odszkodowania za kradzież pojazdu.

Jeżeli skradziono Twój samochód i ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania koniecznie musisz walczyć o swoje prawa. Większość decyzji odmawiających wypłaty odszkodowania wydawana z nadużyciem treści ogólnych

Krzysztof J. Warszawa

Ubezpieczyciel po szkodzie całkowitej nie chciał wypłacić pełnej sumy ubezpieczenia, pomimo polisy z opcją auto wartość 100%. Firma Hexa załatwiła sprawę szybko i co najważniejsze pozytywnie, uzyskali dla mnie pełną sumę ubezpieczenia. Rzetelne podejście do klienta i przede wszystkim wygrana sprawa.

Marcin Grodzisk Mazowiecki

Dzięki Hexa otrzymałem wyższe odszkodowanie od tego co chciał wypłacić ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel po szkodzie całkowitej bardzo zaniżył wartość pojazdu, z pomocą firmy Hexa uzyskałem odszkodowanie, za które mogłem kupić nowy, podobny samochód. Serdeczne podziękowania.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

ZADZWOŃ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.