WYROKI

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego – wyrok SN I CR 144/85

Wykazanie przez przewoźnika, że ze względu na okoliczności faktyczne utrata przesyłki mogła nastąpić z jednej lub z kilku przyczyn przewidzianych w art. 17 ust. 4 lit. d konwencji CMR w tym również na skutek naturalnej podatności towaru na samozapalenie, stwarza domniemanie prawne z art. 18 ust. 2 CMR, zwalniające przewoźnika od opartej na zasadzie ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej za spalenie się przesyłki.

Treść wyroku »

Wyrok SA I ACr 606/95

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego oparta na postanowieniu Konwencji CMR z dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 49 z 1962 r., poz. 238) jest odpowiedzialnością

Treść wyroku »

Wyrok SN IV CR 133/76

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy z powództwa Centrali Handlu Zagranicznego „W.” w K. przeciwko Centrali Zbytu Węgla w K. i Polskim Kolejom Państwowym – Centralne

Treść wyroku »

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.