WYROKI

Wyrok SN III CKN 1105/98

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Andrzeja G. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., Inspektoratowi w D.

Treść wyroku »

Wyrok SA I Aca 52/96

Żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok

Treść wyroku »

Uchwała SN III CZP 69/95

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jana F. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „(…)” S.A. w P. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia

Treść wyroku »

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.