autocasco

Wyłączenie odpowiedzialności autocasco – wyrok SN II CNP 59/19

Postanowienie wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę w pojeździe nie spełniającym wymagań technicznych, których dochowanie zależy w zasadzie od dołożenia przez ubezpieczającego należytej staranności, jest w istocie bliskie postanowieniu wyłączającemu tę odpowiedzialność w razie niedopełnienia obowiązku dbałości o zapewnienie należytego stanu technicznego pojazdu.

Treść wyroku »

Kradzież auta z dokumentami- wyrok SN V CSK 217/14

Pozostawienie pojazdu zamkniętego, z uaktywnionymi zabezpieczeniami, na monitowanej i zamkniętej posesji, nie może być uznane jako pozostawienie go bez nadzoru. W tym wypadku, ewentualne wątpliwości w zakresie interpretacji pojęcia nadzór, powinny być wykładane na korzyść ubezpieczonego.

Treść wyroku »

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.