BLOG

Odszkodowanie autocasco

Stała wartość pojazdu

Stała wartość pojazdu a wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą.

Wysokość odszkodowania powinna być ustalona z uwzględnieniem wartości pojazdu wynikającej z polisy tj. 105.200 zł. z uwagi na wybrany wariant stałej wartości pojazdu i braku ...
odszkodowanie po kradzieży auta

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń po kradzieży pojazdu?

Termin przedawnienia roszczeń po kradzieży pojazdu uregulowany jest w przepisach kodeksu cywilnego i jest jednakowy dla wszystkich dobrowolnych umów ubezpieczenia. Co bardzo istotne, jeżeli upłynie ...

odszkodowania komunikacyjne - dochodzenie odszkodowań

Szkoda całkowita z autocasco – ile otrzymasz odszkodowania?

Szkoda całkowita z autocasco ma miejsce wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu ustalony zgodnie z technologią producenta oraz na podstawie nowych i oryginalnych części zamiennych przekracza ...

stała suma ubezpieczenia

Odszkodowanie z autocasco a stała suma ubezpieczenia.

Od kilku lat ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia lub stałą wartością pojazdu. Tak zawarta umowa, ma ubezpieczonemu gwarantować w przypadku kradzieży pojazdu ...

odszkodowania za kradzież pojazdu

Jak walczyć o odszkodowania za kradzież pojazdu.

Miałeś ubezpieczenie autocasco i ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu koniecznie musisz walczyć o swoje prawa. Większość decyzji odmawiających wypłaty odszkodowania wydawana jest z ...

dochodzenie odszkodowania z autocasco

Kiedy Warta może odmówić odszkodowania z autocasco?

Ubezpieczenie Autocasco Komfort w Warta S.A. to ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące najszerszą ochronę. Ubezpieczenie pokrywa koszt naprawy uszkodzeń samochodu z użyciem oryginalnych ...

odszkodowanie za kradzież pojazdu

Wygrana sprawa o odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia auto casco twierdząc że ubezpieczony chciał wyłudzić odszkodowanie za rzekomą kolizję oraz uszkodzenia pojazdu Lexus. Sprawa dotyczyła kolizji powstałej ...

kradzież pojazdu z kluczykami

Czy w przypadku kradzieży pojazdu z kluczykami należy się odszkodowanie?

Powszechnie akceptowanym w orzecznictwie jest pogląd, iż przy ocenie należytej staranności należy kierować się zasadami wynikającymi z ogólnego doświadczenia, osiągnięć techniki i wiedzy, odnosząc je ...

problem z odszkodowaniem

Zgubiłeś kluczyk od samochodu, masz problem z odszkodowaniem

Ludzie gubią klucze do mieszkań, dokumenty, karty płatnicze. Takie nieszczęścia to jednak nic w porównaniu ze zgubieniem kluczyka do samochodu. To tak, jakby zgubić… cały ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE