BLOG

Odszkodowanie za szkodę całkowitą

Stała wartość pojazdu

Stała wartość pojazdu a wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą.

Wysokość odszkodowania powinna być ustalona z uwzględnieniem wartości pojazdu wynikającej z polisy tj. 105.200 zł. z uwagi na wybrany wariant stałej wartości pojazdu i braku ...
odszkodowania komunikacyjne - zaniżone odszkodowanie PZU

W jakich przypadkach nie otrzymasz odszkodowania od PZU?

Ubezpieczenie PZU autocasco gwarantuje odszkodowanie w razie uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenia lub utraty spowodowanych różnymi zdarzeniami – zarówno tymi, za które Ty jesteś odpowiedzialny, jak ...

odszkodowania komunikacyjne od pzu

Wartość rynkowa pojazdu po szkodzie całkowitej?

Jak wynika z ogólnie obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa sądowego, w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed ...

odszkodowania komunikacyjne - dochodzenie odszkodowań

Szkoda całkowita z autocasco – ile otrzymasz odszkodowania?

Szkoda całkowita z autocasco ma miejsce wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu ustalony zgodnie z technologią producenta oraz na podstawie nowych i oryginalnych części zamiennych przekracza ...

stała suma ubezpieczenia

Odszkodowanie z autocasco a stała suma ubezpieczenia.

Od kilku lat ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia lub stałą wartością pojazdu. Tak zawarta umowa, ma ubezpieczonemu gwarantować w przypadku kradzieży pojazdu ...

odszkodowania komunikacyjne - dochodzenie odszkodowań

Auto Wartość 100% – rozliczenie szkody całkowitej z autocasco.

W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu mając wykupioną opcję Auto Wartość 100% podstawą ustalenia odszkodowania powinna być kwota, na jaką został ubezpieczony pojazd. Jeżeli ...

szkoda całkowita allianz

Szkoda całkowita! jak Allianz wylicza odszkodowanie z autocasco?

Zgodnie z definicją wynikającą z § 3 ust 13 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco Allianz szkoda całkowita jest to szkoda, dla której wyliczone w Systemach eksperckich ...

odszkodowania komunikacyjne - zaniżone odszkodowanie PZU

Szkoda całkowita z oc sprawcy kolizji drogowej.

Wystąpienie tzw. szkody całkowitej uzależnione jest od określonego poziomu kosztów naprawy. Niejednokrotnie naprawa pojazdu jest wówczas nie tylko możliwa, ale stanowić może najwłaściwszy sposób naprawienia ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE