BLOG

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

odszkodowania komunikacyjne

Sąd rozstrzyga wątpliwości na korzyść ubezpieczonego.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015r. ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej z ubezpieczającym umowy ubezpieczenia. Umowa taka (z ...

odszkodowania komunikacyjne - zaniżone odszkodowanie PZU

Jak uzyskać odszkodowanie za części oryginalne z OC sprawcy?

Miałeś kolizję. Ktoś uszkodził Twój samochód. Ubezpieczyciel w kosztorysie stosuje zamienniki części oryginalnych? zapoznaj się z wyrokiem sądu dotyczącym sprawy prowadzonej przez naszą kancelarię. Nasza ...

szkoda całkowita allianz

Szkoda całkowita! jak Allianz wylicza odszkodowanie z autocasco?

Zgodnie z definicją wynikającą z § 3 ust 13 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco Allianz szkoda całkowita jest to szkoda, dla której wyliczone w Systemach eksperckich ...

odszkodowanie za kradzież pojazdu

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie z OC

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w przypadku pokolizyjnej naprawy pojazdu składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE