BLOG

Termin wypłaty odszkodowania

wypłata odszkodowania z oc

W jakim czasie następuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy kolizji?

Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych szczegółowo opisuje w jakim terminie powinna nastąpić wypłata ...

Wysokość odszkodowania za uszkodzenie pojazdu.

Termin likwidacji szkody z oc oraz autocasco

Przepisy jasno określają w jakim czasie ubezpieczyciel powinien wypłacić należne odszkodowanie. Termin likwidacji szkody określony jest w kodeksie cywilnym i ma zastosowanie do roszczeń zgłaszanych ...

odszkodowania komunikacyjne od pzu

Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.

Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE