WYROKI

BLS

Bezpośrednia Likwidacja Szkody z oc sprawy – gdzie zgłosić szkodę z OC

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Uzasadnione koszty naprawy auta z OC sprawcy – wyrok SR Gdynia VI GC 374/19 –

Użycie nowych części do naprawy uszkodzonego w wyniku kolizji pojazdu nie prowadzi do zwiększenia jego wartości, chyba że chodzi o wymianę takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem albo ulepszeń w stosunku do stanu przed kolizją. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE