WYROKI

Koszty leczenia

Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji, zakup leków i innych wydatków poniesionych wskutek wypadku drogowego.

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Koszty leczenia po wypadku – Uchwała SN III CZP 63/15

Naprawienie szkody, obejmującej wydatki poniesione na leczenie lub rehabilitację, powinno służyć pełnej restytucji stanu istniejącego przed dokonaniem czynu niedozwolonego lub przynajmniej spowodowania takiego stanu, w którym poszkodowanemu zapewnione zostaną warunki życiowe zbliżone do tych, jakie miał przed wyrządzeniem mu krzywdy. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE