WYROKI

Szkoda częściowa

Odszkodowania z oc i autocasco za uszkodzenie pojazdu. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu wskutek kolizji drogowej.

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Odszkodowanie z autocasco za naprawę pojazdu – wyrok SO IX Ca 1046/20

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2021 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa S. L. przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od ...

Koniec

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE