WYROKI

Kradzież pojazdu

Wyroki w sprawach o odszkodowanie za kradzież pojazdu. Kradzież pojazdu z dowodem rejestracyjnym, kradzież wypożyczonego pojazdu.

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Kradzież auta z dokumentami – wyrok SN I CSK 389/18

Uzależnienie przez ubezpieczyciela prawa do uzyskania odszkodowania od należytego zabezpieczenia dokumentów pojazdu stanowi nieuzasadniony dodatkowy warunek pozwalający ubezpieczającemu uniknąć odpowiedzialności w postaci wypłaty odszkodowania. ...

Koniec

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE