WYROKI

NNW

Odszkodowanie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za trwały uszczerbek na zdrowiu.

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Odszkodowanie NNW – wyrok SN V CSK 623/17 –

Nie można podzielić stanowiska Sądu II instancji, iż do umownego wyłączenia obowiązku ubezpieczyciela zapłaty sumy ubezpieczenia niezbędne jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy brakiem uprawnień do kierowania pojazdem a nieszczęśliwym wypadkiem. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE