WYROKI

OC przewoźnika

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym, odszkodowanie za zniszczeniu lub kradzież przesyłki w transporcie. Prawo transportowe i Konwencja CMR.

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za zlecenie przewozu – wyrok SN II CSK 501/18

W aktualnym stanie prawnym list przewozowy pełni rolę wyłącznie dowodową oraz informacyjną i ma fakultatywny oraz odformalizowany charakter; dopuszczalne jest wystawienie go w formie przekazu elektronicznego czy niepodpisanego wydruku komputerowego. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE