WYROKI

VAT

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Podatek VAT dla leasingobiorcy – Uchwała SN III CZP 90/19

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE