WYROKI

Pojazd zastępczy

Pojazd zastępczy na czas naprawy. Wysokość odszkodowania za pojazd zastępczy. Odszkodowanie za pojazd zastępczy z oc sprawcy.

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Pojazd zastępczy na czas naprawy – uchwała SN III CZP 84/18 –

Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE