WYROKI

Przyczynienie

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Stopień przyczynienia musi udowodnić ubezpieczyciel – wyrok SA I ACa 108/20

Ciężar udowodnienia faktu przyczynienia się powoda do zaistniałej szkody spoczywa na ubezpieczycielu. Skoro poszkodowany wykazał, iż obrażenia, jakich doznał były konsekwencją wypadku, to pozwanego ubezpieczyciela obarczał ciężar udowodnienia ekscepcji i okoliczności uzasadniających oddalenie powództwa. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE