WYROKI

Regres

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Regres za brak ubezpieczenia oc – wyrok SR IC 514/19 –

Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE