WYROKI

Renta

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Przyczynienie do wypadku osoby małoletniej – wyrok SA I ACa 415/15

Przyczynienie się małoletniego, któremu ze względu na wiek winy przypisać nie można nie prowadzi do zwolnienia sprawcy szkody od odpowiedzialności. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE