WYROKI

Stosowne odszkodowanie

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Stosowne odszkodowanie po śmierci – wyrok SA VI Aca 556/14 –

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. winno nastąpić według kryteriów branych pod uwagę przy zasądzaniu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, z uwzględnieniem jednak ciężaru gatunkowego naruszonego dobra. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE