WYROKI

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita z autocasco i oc – jak ubezpieczyciel wylicza odszkodowanie. Wyroki sądowe w sprawach za szkodę całkowitą

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Szkoda całkowita z OC sprawcy – wyrok SN I NSNc 80/20

Wysokość należnego powodowi odszkodowania winna zostać określona przez Sąd poprzez określenie różnicy między stanem majątku poszkodowanego, jaki zaistniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby, gdyby to zdarzenie nie wystąpiło, z uwzględnieniem zasady wyrównania ewentualnie uzyskanej korzyści ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE