WYROKI

Terminy

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym – wyrok SN I CK 7/05

Ze względu na niewymierny charakter krzywdy, oceniając jej rozmiar, należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, w tym: czas trwania i stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, nieodwracalność skutków urazu, rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, wiek poszkodowanego, poczucie nieprzydatności ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE