WYROKI

Zadośćuczynienie

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała – wyrok SR II C 2539/16

Zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała nie może być zbyt niskie, gdyż może to prowadzić do deprecjacji zdrowia jako dobra o szczególnej wadze. Nie ma charakteru kary pieniężnej i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia poszkodowanego. ...

Koniec

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE