Ładowanie...
Nasze wygrane sprawy2018-07-26T11:19:24+00:00

NASZE WYGRANE SPRAWY O ODSZKODOWANIA

Odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania po wypadkach drogowych, odszkodowania za uszkodzenie lub kradzież pojazdu.

Wygrana sprawa – części oryginalne

Wygrana sprawa - części oryginalne Powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz dopłaty odszkodowania w związku z uszkodzonym w wyniku zdarzenia drogowego pojazdem. Pozwany ubezpieczyciel, który w dacie wypadku udzielał sprawcy ochrony ubezpieczeniowej OC, wnosił o oddalenie powództwa, uznając, że należne odszkodowanie zostało [...]

Bez uszczerbku zadośćuczynienie też należne.

Bez uszczerbku na zdrowiu należy zadośćuczynienie  ! Wyrokiem z dnia 14.09.2017r. Sąd w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela 7.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od grudnia 2015r. Wzrok dotyczył sprawy, jaką w imieniu naszego klienta skierowaliśmy do sądu. Podstawą powództwa [...]

Stała wartość pojazdu z ubezpieczenia autocasco.

Stała wartość pojazdu - wysokość odszkodowania ! Od kilku lat ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia lub stałą wartością pojazdu. Tak zawarta umowa, ma ubezpieczonemu gwarantować w przypadku kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej wypłatę kwoty, na jaką zawarto umowę ubezpieczenia. Niestety [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu.

Odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu ! Ubezpieczyciele po kradzieży pojazdu często wykorzystują nieścisłości w umowach kupna pojazdów sprowadzanych z zagranicy i odmawiają wypłaty odszkodowania. Często powołują się na definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na Polski obszar celny zawartą w OWU. Skutkiem tego jest [...]

Zwrot kosztów operacji po wypadku drogowym

Zwrot kosztów operacji po po wypadku drogowym. Nasza Klienta była uczestnikiem wypadku drogowego, który miał miejsce 11.01.2012r. Sprawca wypadku nie ustąpił pierwszeństwa Klientce znajdującej się na przejściu dla pieszych, czym doprowadził do Jej potrącenia.Wina sprawcy była bezsporna, co potwierdził wyrok Sądu Rejonowego w [...]

Kolejna wygrana sprawa o odszkodowanie.

Nasza kolejna wygrana sprawa o odszkodowanie. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia auto casco twierdząc że ubezpieczony chciał wyłudzić odszkodowanie za rzekomą kolizję i uszkodzenia pojazdu Lexus. Stan faktyczny Sprawa dotyczyła kolizji powstałej w dniu 12.01.2013r. w Warszawie. Nasz Klient Pan Piotr jadąc [...]

Zadośćuczynienie – kolejna wygrana sprawa

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Dnia 25.11.2014r. wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził po 76 tys. złotych dla rodziców zmarłego oraz po 53 tys. złotych dla rodzeństwa. Łącznie z kwotami wypłaconymi przez Ubezpieczyciela na drodze [...]

Loading...