Wszystkie wyroki

Regres za brak ubezpieczenia oc – wyrok SR IC 514/19 –

Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.

Treść wyroku »

Auto wartość 100% – wyrok SR IC 1195/18

Zastrzeżenie w umowie opcji „Auto Wartość 100%” ma to znaczenie, iż wartość pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania odpowiada wartości ustalonej przez pozwanego w dniu zawarcia umowy AC, ponieważ wartość ta jest stała w całym okresie ubezpieczenia, a więc w dniu ustalenia odszkodowania wynosi tyle samo, co w dniu zawarcia umowy.

Treść wyroku »

Jak zabezpieczyć klucze do auta – wyrok SN V CSK 4/18

Zabranie z samochodu dokumentów, kluczyków i innych urządzeń ze sobą i następnie pozostawienie ich w domu, miejscu pracy, pokoju hotelowym, stanowi powszechny sposób postępowania z tymi przedmiotami. Umieszczenie kluczyków w sejfie w hotelu, stwarza dodatkowy komfort dla posiadacza pojazdu, ale nie stanowi jego obowiązku.

Treść wyroku »

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.