ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE
Dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.
Odszkodowanie za uszkodzenie lub kradzież pojazdu.
Szkody częściowe i całkowite.
Szkody z OC i autocasco.

Szkody komunikacyjne – wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód

Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych, których celem jest unormowanie procesu likwidacji szkód oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie. Komisja oczekuje, że dzięki nim ubezpieczenia staną się wolne od nieprawidłowości, a ubezpieczyciele zaczną terminowo wypłacać świadczenia. Na dostosowanie się do wymogów mają czas do 31.03.2015r.

Szkody komunikacyjne – czy będzie lepsza jakość ?

Komisja wprowadziła Wytyczne ze względu na nieprawidłowości, które stwierdziła w ramach nadzoru nad ubezpieczycielami. Celem wytycznych jest wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem. Komisja postanowiła zająć stanowisko w tej sprawie ze względu na nieprawidłowości, które stwierdziła w toku nadzoru nad ubezpieczycielami.

Zastrzeżenie w szczególności dotyczyły:

  • uchybień w zakresie terminowego wypłacania świadczeń,
  • wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,
  • uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,
  • wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności,
  • niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,
  • niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,
  • niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,
  • niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Komisja podkreśliła przy tym, że nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych narażają zakład ubezpieczeń na konkretne straty finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu oraz, w razie przegranej, koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PODOBNE ARTYKUŁY

Poszkodowany to nie konsument !

Dnia 09.09.2015r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowany, dochodzący odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kierujący swoje roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi, nie ma przymiotu

PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM?

ZOSTAW NUMER ODDZWONIMY DO CIEBIE

REFERENCJE

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

ZADZWOŃ

WYPEŁNIJ FORMULARZ